Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

Op deze pagina is algemene informatie over het project terug te vinden. Het laatste nieuws over de werkzaamheden zelf is hier terug te vinden.

De N43 is de verbindingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk en maakt bovendien deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis en het realiseren van veilige fietspaden tussen de Busschaertstraat en de Pater Vandersteenestraat. De werken gebeuren in samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij subsidieert een groot deel van de rioleringswerken.

Eind juni 2020 startte aannemer TM Cnockaert-Mols met de herinrichting van de N43 (Torkonjestraat-Pottelberg).