Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

Update : De nieuwe omleiding van fase 1C gaat in vanaf 5 januari 2021. De Smokkelpotstraat en de Don Boscolaan worden ter hoogte van de N43 afgesloten en Sint-Anna wordt een éénrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Bosstraat. Hieronder kan u de belangrijkste informatie over fase 1C terugvinden.

n43-Fase1C-SecundaireOmleidingen

Secundaire omleidingen

In deze fase werd de omleiding via het zuiden (Sint-Anna) aangepast. Hiernaast kan u op de kaart de aanduiding van de wijzigingen terugvinden.

LEGENDE

  • Donkerblauw: gewijzigde omlegging Kortrijk naar Aalbeke.
  • Lichtblauw: doorgang voor Rootland via N43 (noordkant).
  • Geel: doorgang voor Willem Putmanstraat via N43 (Aalbeke)
  • Groen: omleiding voor fietsers

De omlegging Aalbeke naar Kortrijk blijft in hoofdzaak via Lauwsestraat (= bewegwijzerd). Via de Marksestraat kan niet meer. Er kan wel nog steeds in beide richtingen gereden worden via Rollegemseweg en Kapelhoekstraat/Preshoekstraat (beide niet bewegwijzerd).

Omleiding lijnbus 83 (N43 - Fase 1C)

Lijnbus 83

Vanaf 5 januari 2021 om 12u00 zal lijnbus 83 van De Lijn omrijden via Ter Duinenstraat. U kan zich naar volgende tijdelijke haltes begeven :

  • In de Bosstraat nabij kpt Sint-Anna voor lijnbus 83 uit Moeskroen-Aalbeke richting Marke-Kortrijk
  • In Sint-Anna nabij kpt Don Boscolaan voor lijnbus 83 uit Kortrijk-Marke richting Aalbeke-Moeskroen

Schoolomgevingen

  • Aan Kinderland is er ondersteuning d.m.v. Zoen & Vroem om kinderen af te zetten en/of op te halen. Doorgaand verkeer kan langs rechts inhalen. Om de doorstroming te optimaliseren is er een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd vanaf het zebrapad aan Kinderland (voorbij kruispunt Don Boscolaan/Sint-Anna).
  • Voor wie aan het Don Boscocollege wil geraken, kan best doorrijden naar 't Helleken. Vanaf daar is het nog 5 minuten wandelen. Er wordt gevraagd om de kinderen niet in een file te laten uitstappen in Sint-Anna wegens bijkomend gevaar.
  • De verkeersstromen van het Don Boscocollege en Kinderland worden zo gesplitst.