Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

De N43 is de verbindingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk en maakt bovendien deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenis en het realiseren van veilige fietspaden tussen de Busschaertstraat en de Pater Vandersteenestraat.

De werken worden opgedeeld in drie grote fasen nl.

  • Fase 1: N43 (Torkonjestraat) vanaf RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Aalbeke tot en met de Keizerstraat en Rootland (220 werkdagen)
  • Fase 2: N43 (Torkonjestraat / Pottelberg) vanaf de Keizerstraat tot en met het kruispunt De Prince (150 werkdagen)
  • Fase 3: N43 (Pottelberg) vanaf het kruispunt De Prince tot het kruispunt met de R8 (100 werkdagen)

Eind juni 2020 startte aannemer TM Cnockaert-Mols met de eerste fase van de herinrichting van de N43 (Torkonjestraat-Pottelberg). Tijdens deze fase wordt de straat volledig heraangelegd vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat. De bewonersbrieven en omleidingsplannen zijn hier terug te vinden.

Infomoment

In maart 2020 werden er twee infomomenten georganiseerd om de werken toe te lichten nl. op: