Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

Update :

Momenteel worden kruispunten Smokkelpotstraat, Don Boscolaan en Keizerstraat afgewerkt en voor de paasvakantie wensen we de onderlagen nog aan te brengen. Net na de paasvakantie wordt de toplaag vanaf de Keizerstraat tot aan de Willem Putmanstraat aangebracht. De verkeerssituatie zal dan weer worden gewijzigd naar deze gelijkaardig als tijdens de eerste fase (fase 1A).

Vanaf april tot einde zomer wordt fase 1A afgewerkt. Daarna volgt de start van fase 2 aan kruispunt de Prince.

De omleiding van fase 1C ging in op 5 januari 2021. De Smokkelpotstraat en de Don Boscolaan werden ter hoogte van de N43 afgesloten en Sint-Anna werd een éénrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Bosstraat. Hieronder kan u de belangrijkste informatie over fase 1C terugvinden.

n43-Fase1C-SecundaireOmleidingen

Secundaire omleidingen

In deze fase werd de omleiding via het zuiden (Sint-Anna) aangepast. Hiernaast kan u op de kaart de aanduiding van de wijzigingen terugvinden.

LEGENDE

  • Donkerblauw: gewijzigde omlegging Kortrijk naar Aalbeke.
  • Lichtblauw: doorgang voor Rootland via N43 (noordkant).
  • Geel: doorgang voor Willem Putmanstraat via N43 (Aalbeke)
  • Groen: omleiding voor fietsers

De omlegging Aalbeke naar Kortrijk blijft in hoofdzaak via Lauwsestraat (= bewegwijzerd). Via de Marksestraat kan niet meer. Er kan wel nog steeds in beide richtingen gereden worden via Rollegemseweg en Kapelhoekstraat/Preshoekstraat (beide niet bewegwijzerd).

Omleiding lijnbus 83 (N43 - Fase 1C)

Lijnbus 83

Vanaf 5 januari 2021 om 12u00 zal lijnbus 83 van De Lijn omrijden via Ter Duinenstraat. U kan zich naar volgende tijdelijke haltes begeven :

  • In de Bosstraat nabij kpt Sint-Anna voor lijnbus 83 uit Moeskroen-Aalbeke richting Marke-Kortrijk
  • In Sint-Anna nabij kpt Don Boscolaan voor lijnbus 83 uit Kortrijk-Marke richting Aalbeke-Moeskroen

Schoolomgevingen

  • Aan Kinderland is er ondersteuning d.m.v. Zoen & Vroem om kinderen af te zetten en/of op te halen. Doorgaand verkeer kan langs rechts inhalen. Om de doorstroming te optimaliseren is er een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd vanaf het zebrapad aan Kinderland (voorbij kruispunt Don Boscolaan/Sint-Anna).
  • Voor wie aan het Don Boscocollege wil geraken, kan best doorrijden naar 't Helleken. Vanaf daar is het nog 5 minuten wandelen. Er wordt gevraagd om de kinderen niet in een file te laten uitstappen in Sint-Anna wegens bijkomend gevaar.
  • De verkeersstromen van het Don Boscocollege en Kinderland worden zo gesplitst.