Over ons

De publieke ruimte is de plek waar kunst en de burgers elkaar op de meest toegankelijke wijze vinden. Het is dé plek voor dialoog en debat. Verbinding en ontmoeting staan er centraal.

Kunst in de publieke ruimte is een essentieel onderdeel van het historische en hedendaagse cultureel erfgoed en geheugen van de stad. Ze is niet alleen vanuit historisch standpunt van belang, maar biedt ook kansen om actuele en hedendaagse sporen na te laten. Ze maakt van Kortrijk één grote culturele site, zowel laagdrempelig als kwalitatief. Een meerwaarde voor inwoners en bezoekers.

Missie/visie

Via kwalitatieve kunstintegraties in de publieke ruimte in Groot Kortrijk, op een laagdrempelige, actuele en dynamische manier met lokale en internationale kunstenaars, kunst toegankelijk maken voor een groot publiek en meebouwen aan de identiteit, leefbaarheid en de uitstraling van de stad.

Wat doen we?

  • We re-integreren en ontsluiten de eigen stadscollectie. Kortrijk wil de stadscollectie die nu niet zichtbaar is in de musea maximaal ontsluiten in de publieke ruimte of in openbare gebouwen. Dit kan op twee manieren. We herlocaliseren beelden in de publieke ruimte omdat de context veranderd is en we zoeken een geschikte plek voor kunst uit het depot. Daarnaast ontsluiten we de collectie via duiding en publiekswerking.
  • We nemen een positieve receptieve houding aan ten aanzien van voorstellen van kunstenaars en ideeën van burgers/organisaties. We toetsen projecten steeds aan de criteria en de visie om na te gaan of ze een goede plek in de stad kunnen krijgen. 
  • We zetten proactief in op beeldende kunst bij stadsvernieuwings- of infrastructuurprojecten. Kortrijk wil kunst een belangrijke rol laten spelen bij stadsvernieuwing. Dit kan door nieuwe kunstwerken via participatietrajecten met inwoners te integreren of via geïntegreerde kunstwerken (%-regeling nl. een bepaald percentage van de totale bouwkost gaat naar kunst).
  • We creëren een blijvend spoor na de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen en installaties, zowel binnen de museale context als in de openbare ruimte.
  • We dragen zorg voor het uitgebreide beeldenpatrimonium. Dit omvat de restauratie van bestaande beelden, structureel onderhoud en herstelling.