Lokale regelgeving personeel stad en OCMW

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling - zoals beslist in de raden op 12 december 2022, gepubliceerd op 22 december 2022, van toepassing op het personeel van stad en OCMW Kortrijk vanaf 1 januari 2023.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement- zoals beslist in het CBS/VB op 21 augustus 2023, gepubliceerd op 30 augustus 2023 - van toepassing voor het personeel van stad en OCMW Kortrijk.

Het arbeidsreglement - zoals beslist in het VB op 3 januari 2023, gepubliceerd op 5 januari 2023 - van toepassing voor het personeel tewerkgesteld volgens art. 60 § 7 van de organieke OCMW wet.

Deontologische code

De deontologische code van toepassing voor het personeel van stad en OCMW Kortrijk. Zoals beslist in de raden op 18 april 2023, gepubliceerd op 19 april 2023.