Lokaal mondiaal beleid

De wereld is meer dan ooit met elkaar verbonden. Dit zorgt ervoor dat keuzes die we maken op lokaal niveau niet enkel gevolgen hebben voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen elders in de wereld. 

Het is onze taak als stad om verantwoordelijk te handelen, en kritisch te blijven over welke gevolgen onze keuzes hebben op de wereld en onze planeet. 

Daarom wil Stad Kortrijk zich inzetten voor een duurzame wereld. We doen dit op vlak van mondiaal beleid via: 

  • Een duurzaam aankoopbeleid, waarbij we enkel zakendoen met partners die onbesproken zijn op het vlak van mensenrechten. 
  • Ons engagement als Faire Gemeente
  • Ons internationaal partnerschap: de stedenband met Chefchaouen (Marokko)
  • Aanbod aan wereldburgerschapseducatie
  • Subsidies voor initiatieven in landen op de OESO DAC-lijst
  • Ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor internationale solidariteit
  • Subsidies voor noodhulpoproepen
  • Onze adviesraad voor het lokaal mondiaal beleid: de Mondiale Raad.