Leiebrug Bissegem

Leiebrug Bissegem

In Kortrijk zijn de afgelopen vijftien jaar belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd in het kader van Seine Schelde Vlaanderen. Dit Europees gesubsidieerd binnenvaartproject wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Er zijn echter nog wat knelpunten voor de scheepvaart. Eén daarvan is de brug tussen Bissegem en Marke in Kortrijk. Deze brug is te laag en moet vernieuwd worden. De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe brug starten begin september 2021.

Een nieuwe brug

De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. De nieuwe, hogere brug komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags.De nieuwe brug zal bovendien heel wat veiliger zijn. Fietsers en voetgangers krijgen een apart fiets- en voetpad, waardoor ze mooi afgescheiden worden van de passerende auto’s. De jaagpaden onder de brug worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding ontstaat.

De kostprijs van de bouw van de nieuwe brug bedraagt 9,25 miljoen euro.

Tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug tijdens de werken

Sedert 24 november 2021 is er een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug beschikbaar.  Die blijft aanwezig tot het in gebruik stellen van de nieuwe brug (1,5 jaar).  

omleiding brug marke bissegem fietsers

Omleiding door wegverkeer

Na de installatie van de tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug wordt de huidige wegbrug afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe.

  • Wegverkeer kan vanaf dan omrijden via de R8.
  • Verkeer richting Marke kan de R8 oprijden via de Meensesteenweg.
  • Verkeer naar Bissegem en Heule verloopt het optimaalst via de R8.
omleiding brug marke bissegem auto