Ruimtelijk uitvoeringsplan KVK-stadion

Simulatie nieuw KVK-stadion op Evolis

Voor de bouw van het nieuwe KVK-stadion maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Dat plan geeft de juiste bestemming aan de gronden waar het stadion komt. De startnota voor dat plan is er. In die nota lees je waarom de stad vindt dat het nieuwe stadion ofwel op Evolis ofwel op de Xpo-site kan komen. Op die nota kon je reageren tussen 18 november 2021 en 17 januari 2022.

Volgende stappen

Na de inspraakperiode bundelt de stad alle reacties. Een samenvatting daarvan vind je in de loop van februari op deze website. De reacties zijn de basis voor het verder onderzoek dat onder andere bestaat uit een uitgebreid milieu-effectenonderzoek.

De uiteindelijke locatie bepaalt de stad in de loop van 2023. De verdere timing is afhankelijk van de gekozen locatie.

Inspraak

De inspraakperiode voor de startnota liep van 18 november 2021 tot 17 januari 2022. 

Bekijk de presentaties en de opname van het infomoment over de startnota en de nieuwe locatie voor het stadion op 24 november 2021 via de links hieronder.

Status

De startnota en de bijlagen zijn goedgekeurd op 11 oktober 2021. De inspraakperiode voor de startnota liep van 18 november 2021 tot 17 januari 2022. De reacties worden verwerkt in de scopingnota.

Documenten

De startnota en alle stukken die erbij horen staan hieronder. 

Meer informatie

Schrijf je in op de mailinglijst en blijf op de hoogte van volgende stappen.
We passen deze pagina aan als er meer informatie is. Heb je na het infomoment nog gerichte vragen of wil je extra uitleg, stuur dan een e-mail naar
brecht.nuyttens@kortrijk.be. Vermeld in het onderwerp van je e-mail altijd ‘KVK-stadion’.