De voorbije maanden zijn de facturen voor gas en elektriciteit enorm gestegen. Gezinnen ontvangen voorschotfacturen die soms drie keer hoger zijn dan voordien. En het is bang afwachten op de afrekening. Dat brengt veel mensen in financiële problemen. Kortrijk wil niet lijdzaam toezien maar zijn inwoners in deze moeilijke tijden bijstaan. Daarom is het Kortrijks Energiefonds ontstaan. Het fonds helpt mensen zowel financieel als preventief.

Een overzicht van de acties van het Kortrijks Energiefonds:

1. Onderzoek van het bestaande energiecontract
2. Voordelige groepsaankopen groene stroom en gas
3. Energiebesparing door gratis ingrepen
4. Financiële tussenkomst op de energiefactuur
5. Onderzoek naar sociale voordelen

Contact
De wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt. Er wordt best een afspraak gemaakt. We vragen om de jaarlijkse eindafrekening en voorschotfactuur mee te nemen of later te bezorgen. Een overzicht van alle wijkteams is te vinden op www.kortrijk.be/contact-wijkcentra. Je kan ook contact opnemen met team energie via energie@kortrijk.be of op het nummer 056/24 49 02.