Klachtenbehandeling

questions

Procedure

Stad en OCMW Kortrijk willen goede diensten leveren. Alle medewerkers zetten zich daar elke dag voor in. Toch kan het gebeuren dat men niet tevreden is over de dienstverlening en/of misschien een fout werd gemaakt.

In eerste instantie kan je met jouw informatievraag/melding/klacht terecht bij het Meldpunt 1777. Dit kan schriftelijk (e-mail, brief, digitaal meldingsformulier) of mondeling (telefonisch of persoonlijk aan de balie). Het team Centraal Onthaal registreert jouw vraag/melding/klacht, stuurt door naar de bevoegde dienst en volgt verder voor jou op (indien zij over de juiste contactgegevens beschikken).
Je kan het Meldpunt 1777 bereiken via het gratis nummer 1777 of via 1777@kortrijk.be

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je melding en/of het antwoord dat je kreeg via Meldpunt 1777?
Dan kan je steeds een beroep doen op onze interne klachtencoördinator. Hij/zij zoekt binnen de stadsorganisatie actief naar een oplossing op basis van jouw informatie en de informatie van de betrokken dienst. 
Je kan de interne klachtencoördinator bereiken op klachtenbehandeling@kortrijk.be.

Geraak je er toch niet uit met de interne klachtencoördinator? Dan kan je gratis een beroep doen op de bemiddeling van de Vlaamse Ombudsdienst, die onze partner is in een neutrale, onafhankelijke en oplossingsgerichte bemiddeling.
Er kan contact opgenomen worden met de Vlaamse Ombudsdienst via kortrijk@vlaamseombudsdienst.be.

Download het lokaal bemiddelingsboek 2022

Download het lokaal bemiddelingsboek 2021

Download het lokaal bemiddelingsboek 2019

Download het jaarverslag 2018