Klachtenbehandeling

Banner voor de Vlaamse Ombudsdienst

Vlaamse Ombudsdienst

Sinds februari 2018 is de Vlaamse Ombudsman, ook ombudsman van de stad Kortrijk. De eerste samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar wordt nu verlengd met nog eens 3 jaar. Kortrijk pioniert daarmee in Vlaanderen, nadat 16 andere lokale besturen een samenwerking afsloten.

De samenwerking steunt op ons sterk systeem van interne klachtenbehandeling via het Meldpunt 1777. Dat stelt de burger ertoe in staat zijn onvrede rechtstreeks bij de dienst aan te kaarten. Ofwel via de klachtencoördinator een objectief onderzoek aan te vragen, in het geval er geen consensus gevonden wordt.

De externe, neutrale, onafhankelijke ondersteuning door de Vlaamse Ombudsdienst is het sluitstuk van onze klachtenbehandeling. Inderdaad: vaak loopt het goed tussen overheid en burger, maar af en
toe hapert het. Wanneer burger en overheid er samen niet uitkomen, probeert deze dienst naar oplossingen te zoeken.

Ben je ontevreden over de dienstverlening van de stad? Je kan de Vlaamse Ombudsdienst bereiken via kortrijk@vlaamseombudsdienst.be .

Download het lokaal bemiddelingsboek 2021

Download het lokaal bemiddelingsboek 2019

Download het jaarverslag 2018