Kindvriendelijk Kortrijk (2013-2019)

Kortrijk mag zich sinds november 2016 officieel een kind en jongerenvriendelijke stad noemen. Samen met 24 andere Vlaamse steden en gemeenten is Kortrijk trotse eigenaar van het 'Label kindvriendelijke steden en gemeenten'. Om dit label te behalen legde de stad een stevig particiatietraject af. Samen met kinderen, jongeren en stadsdiensten onderzochten we wat nodig is voor een kind- en jongerenvriendelijk Kortrijk. Het resultaat is een ambitieus actieplan dat uiteenvalt in vier grote beleidsuitdagingen die je hieronder kan raadplagen. Dat actieplan gaat over de periode 2013-2019.

Met het programma 'Kortrijk Kinderrijk' (2020-2026) krijgt het kindvriendelijk verhaal een vervolg. Voor meer info kan je op de pagina van Kortrijk Kinderrijk terecht.

Kind- en jongerengerichte publieke ruimte in Kortrijk

Kind- en jongerengerichte publieke ruimte

We willen publieke ruimtes (zoals parken, pleinen, buurten, straten) die kinderen en jongeren uitnodigen om er te verblijven en waar ze de wereld leren kennen.
Actieplan publieke ruimte downloaden

Kind- en jongerengerichte mobiliteit

Kind- en jongerengerichte mobiliteit

Kinderen en jongeren moeten zich veilig en autonoom kunnen verplaatsen doorheen de stad.
Actieplan mobiliteit downloaden

Kind- en jongerengerichte inspraak

Kind- en jongerengerichte inspraak

We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de kans bieden om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen.

Actieplan inspraak downloaden

Netwerken met kind- en jongerengerichte partners

Netwerken met kind- en jongerengerichte partners

We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking tussen lokale kind- en jongerengerichte partners zoals scholen, jeugdvoorzieningen en vrijetijdsactoren onmisbaar is om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te bouwen.
Actieplan netwerken downloaden

Kind- en jongerenvriendelijke stad