Stad investeert 3,3 miljoen euro in nevenbestemming Bissegemse kerk

Van het in 2010 goedgekeurde masterplan Bissegem zijn al heel wat stappen gerealiseerd of in volle ontwikkeling. Binnenkort wordt ook de modernisering van de Bissegemse Sint-Audomaruskerk opgestart. Het stadsbestuur wijst deze opdracht toe aan Architectenbureaus NERO en Plano. Zij zullen de kerk ombouwen tot een centrale ontmoetingsplek waar stedelijke functies en diensten samenkomen en voor een nieuwe dynamiek zorgen.

Bibliotheek en academie

De Sint-Audomaruskerk op Bissegemplaats krijgt een respectvolle nevenbestemming. Een groot deel van de kerk wordt ontwijd en polyvalent ingezet. De bibliotheek krijgt er een voorname plaats. Er worden vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voorzien voor de Bissegemse verenigingen. Het Wijkteam zal er haar activiteiten ontplooien en de academie kan er haar lessen organiseren. Het wordt een bruisende plaats én trekpleister voor jong en oud. Naast deze dienstverlening blijft de kerk kleine liturgische activiteiten voorzien. De stad trekt 3,3 miljoen euro uit voor transformatie van de kerk.

Architectenbureaus NERO en PLANO bouwden met o.a. de herbestemming van de Christus Koningskerk in Sint-Niklaas en de Paterskerk in Halle de nodige ervaring op. Hun project voor de bouw van een basisschool en herbestemming van een kerk voor de circusplaneet in Malem was finalist op de recente Architectuurprijs Gent. Het team wordt ondersteund door Bressers op vlak van erfgoed, STir als studiebureau technieken en Riessauw als studiebureau stabiliteit. 

Masterplan +

De nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk kadert in het stadsvernieuwingsproject dat de stad voor Bissegem uitrolt. Een totale investering van 14,147 miljoen euro in Bissegem (waaronder steun van de Vlaamse overheid ten bedrage van 2,147 miljoen).  Het masterplan+ voor Bissegem bestaat erin een optimale situatie te creëren om enerzijds diensten en verenigingen op een kwalitatieve en duurzame manier te herhuisvesten en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit om de leefbaarheid van Bissegem te versterken.

De sloop van het oud-gemeentehuis en de beenhouwerij op Bissegemplaats behoren ook tot dit plan. Op die plaats komt een bredere doorsteek tussen Bissegemplaats en het park rond OC De Troubadour. Momenteel situeren de stedelijke academie en de muziekvereniging Crescendo zich in de gebouwen van het oud-gemeentehuis. Crescendo zal na de modernisering van de kerk verhuizen naar de voormalige brandweerkazerne waar zich nu de bibliotheek bevindt. Verder onderneemt de stad acties om de visuele aanblik van de Bissegemse kern te versterken. Zo kocht de stad vorig jaar een handelspand aan het kruispunt De Kreun (Neerbeekhoek) om dat druk gebruikte kruispunt aantrekkelijker en efficiënter in te richten. Ook het handelspand KAVA aan de overkant van het kuispunt werd door de stad gekocht. Dat leegstaande pand wordt gesloopt om de bestaande fietsers- en voetgangersdoorsteek met de parking Rietput en de groene Neerbeekvallei te verbreden.

Timing

  • Voorjaar 2023 - Bouwvergunning
  • Lente 2023 - Aanbestedingsprocedure
  • Voor zomer 2023 - Selectie aannemer
  • Na zomer 2023 - Opstart herinrichting kerk
  • Eind 2024 - Finalisering en inhuldiging kerk

Meer info

www.bissegem.be 

Herbestemming kerk Bissegem - render zijgevel
Herbestemming kerk Bissegem - render interieur
Kerk Bissegem
Kerk Bissegem