Stad investeert 5,4 miljoen euro in nevenbestemming Bissegemse kerk

Van het in 2010 goedgekeurde masterplan Bissegem zijn al heel wat stappen gerealiseerd of in volle ontwikkeling. Binnenkort wordt ook de modernisering van de Bissegemse Sint-Audomaruskerk opgestart. Het stadsbestuur wees deze opdracht toe aan Architectenbureaus NERO en Plano. Zij bouwen de kerk om tot een centrale ontmoetingsplek waar stedelijke functies en diensten samenkomen en voor een nieuwe dynamiek zorgen.

Wat komt er in de kerk?

Een groot deel van de kerk gebruiken we polyvalent. De bibliotheek krijgt er een voorname plaats. Daarnaast voorzien we vergader- en ontmoetingsfaciliteiten voor de Bissegemse verenigingen. Een belangrijke actor in dit verhaal is het Wijkteam. Hun enthousiast team organiseert er activiteiten en verwelkomt elke Bissegemnaar. Kinderen volgen hun tekenles, dankzij de Academie, in een aantrekkelijke omgeving. Ook de Politie vind je hier. Het wordt een bruisende plaats én trekpleister voor jong en oud. Zo kan de middenhal ingericht worden tot een zaal voor 50 personen waar de Bissegemse verenigingen terecht kunnen.  Naast al deze diensten blijft de kerk liturgische activiteiten voorzien t.a.v. 130 bezoekers. 

Architectenbureaus NERO en PLANO bouwden met o.a. de herbestemming van de Christus Koningskerk in Sint-Niklaas en de Paterskerk in Halle de nodige ervaring op. Hun project voor de bouw van een basisschool en herbestemming van een kerk voor de circusplaneet in Malem was finalist op de recente Architectuurprijs Gent. Het team wordt ondersteund door Bressers op vlak van erfgoed, STir als studiebureau technieken en Riessauw als studiebureau stabiliteit. 

Monument Vandekerckhove voert als aannemer het ontwerp uit. Ze werken mee aan de restauratie van de kathedraal Notre-Dame de Paris.

Voorgeschiedenis - Masterplan+

De nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk kadert in het stadsvernieuwingsproject dat de stad voor Bissegem uitrolt. Een totale investering van 16 miljoen euro in Bissegem (waaronder steun van de Vlaamse overheid ten bedrage van 2,147 miljoen).  Het masterplan+ voor Bissegem bestaat erin een optimale situatie te creëren om enerzijds diensten en verenigingen op een kwalitatieve en duurzame manier te herhuisvesten en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit om de leefbaarheid van Bissegem te versterken.

De sloop van het oud-gemeentehuis en de beenhouwerij op Bissegemplaats behoren ook tot dit plan. Op die plaats komt een bredere doorsteek tussen Bissegemplaats en het park rond OC De Troubadour. Momenteel situeren de stedelijke academie en de muziekvereniging Crescendo zich in de gebouwen van het oud-gemeentehuis. Crescendo zal na de modernisering van de kerk verhuizen naar de voormalige brandweerkazerne waar zich nu de bibliotheek bevindt. 

Na de realisatie starten we de verhuisoperatie op. Samengevat: 

 • Bibliotheek: van voormalige brandweerkazerne naar kerk 

 • Academie: van oud-gemeentehuis naar kerk 

 • Wijkteam: van voormalige brandweerkazerne naar kerk 

 • Politie: van voormalige brandweerkazerne naar kerk 

 • Vzw Crescendo: van oud-gemeentehuis naar voormalige brandweerkazerne 

 • Verenigingen: 

  • Voormalige brandweerkazerne: 3 vergaderfaciliteiten 

  • Ontmoetingscentrum: podium en theater + grote evenementen 

  • Kerk: avond en weekend voor socio-culturele activiteiten  

Timing

 • 19 februari 2024 - Opstart herinrichting kerk door aannemer Monument Vandekerckhove
 • Duur 18 maanden tot zomer 2025
 • Najaar 2025 - Verhuis diensten naar kerk en inhuldiging
 • Ten vroegste 2026 - sloop oud-gemeentehuis
   

Interessante weetjes: 

 • Wist je dat de bibliotheek elke dag open zal zijn en dat je er de krant kan lezen? 

 • Wist je dat we een leestuin’ voorzien langs de kant van de Driekerkenstraat? 

 • Wist je dat er een lift aanwezig zal zijn? 

 • Wist je dat we de ‘doorsteek’, aan de achterkant van de kerk, gaan vernieuwen en vergroenen? 

 • Wist je dat we op het dak van de Sint-Audomaruskerk zonnepanelen plaatsen? 

 • Wist je dat we de kerk opwarmen op basis van een warmtepomp en zonnepanelen?  Aardgas en mazout behoren tot het verleden. 

 • Wist je dat de nieuwe toegang tot de liturgie verplaatst wordt naar de Driekerkenstraat (ter hoogte van de pastorijwoning)? 

 • Wist je dat tijdens de werken de dinsdagmarkt aan de kerk verhuist naar de Koffiehoekstraat? 

Kerk Bissegem werfzone 2024

Werfzone Kerk

Vanaf 19 februari wordt de werfzone door de aannemer ingericht. De Bissegemplaats wordt afgebakend met heras. De wekelijkse dinsdagmarkt verhuist tijdens de ganse periode van de werken naar de parking van de Koffiehoekstraat. 

Meer info

www.bissegem.be 

Herbestemming kerk Bissegem - render zijgevel
Herbestemming kerk Bissegem - render interieur
Kerk Bissegem
Kerk Bissegem
Kerk Bissegem render

Update werken april 2024