Jonge Wegweters is een kort en krachtig traject waarin jongeren mee bepalen hoe we ons de komende jaren in Kortrijk zullen verplaatsen. Het doel is jongeren tussen 15 en 20 jaar betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid.

Tussen september en december 2022 namen 23 jongeren deel aan drie workshops. Ze kregen inzicht in het toekomstig mobiliteitsbeleid van de stad en konden hun ervaringen en verwachtingen delen. Eind december stelden ze 13 aanbevelingen voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Er werd een Jonge Wegweters Deal afgesloten en de stad onderzoekt nu samen met jongeren en andere mobiliteitspartners hoe ze tegemoet kan komen aan deze aanbevelingen. 

“De jongeren vinden het spannend maar zijn tegelijk erg gedreven om hun ideeën met het college van burgemeester en schepenen te delen. Ook het college was erg enthousiast over het rechtstreeks contact met de jongeren. Voor hen was deze oprechte en constructieve dialoog verademend en staat ze in schril contrast met de vaak verhitte discussies binnen het mobiliteitsdebat. Het is een vorm van participatie die ze in toekomst vaker willen toepassen.”

13 aanbevelingen

 1. Jongeren vinden veilige en conflictvrije kruispunten prioritair.​
 2. Jongeren willen ook gebruik kunnen maken van deelmobiliteit, ook in de deelgemeenten.​
 3. Leer kinderen en jongeren meer over mobiliteit in of na de schooluren.​
 4. Jongeren verplaatsen zich graag in een groene en gezonde omgeving.​
 5. Jongeren willen graag betrokken worden bij het Kortrijkse beleid.​
 6. Jongeren zijn fan van kwalitatieve fietsroutenetwerken.​
 7. Informeer jongeren op hun maat als er wegenwerken zijn.​
 8. Meer en slimme verlichting in Kortrijk.​
 9. De Stad Kortrijk kan meer  jongeren aanspreken via toffe social media kanalen.​
 10. Maak voetpaden toegankelijk voor iedereen.​
 11. Meer bussen en vervoer op maat naar de VIVES Hogeschool.​
 12. Jongeren willen veilige oversteekplaatsen in de stad.​
 13. Jongeren vragen aandacht voor hun noden bij de uitbouw van Hoppinpunten.​​

Eindrapport

Fotoalbum

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op via de gegevens hieronder.