Jong Kortrijk Spreekt | BUDGETGAME

Kind- en jongerengerichte inspraak
Jong Kortrijk Spreekt op Sint-Jan

Onder de noemer ‘Jong Kortrijk Spreekt’  kunnen de kinderen zelf beslissen welke kindgerichte aanpassingen er in hun buurt moeten gebeuren. Kinderen krijgen zelf een projectbudget (€25.000) dat ze volledig autonoom kunnen besteden. 

Jong Kortrijk Spreekt - BudgetGame

Sterke betrokkenheid van start tot realisatie

Via een traject betrekken we kinderen van het prille begin tot het bittere einde.  Eerst scannen de kinderen hun eigen buurt en verzamelden ze tal van originele voorstellen. Alle ideeën worden geclusterd en krijgen een reëel budget opgeplakt. Deze shortlist is de basis voor een BudgetGame.

Tijdens de BudgetGame worden zoveel mogelijk kinderen uit de buurt samengebracht.  Ze krijgen een individueel budget en via discussietafels kunnen ze samen beslissen welke voorstellen worden aangekocht.  Op het einde van de dag is duidelijk welke voorstellen het vaakst werden gekozen en dus binnen het budget passen. 

Daarna worden alle gekozen voorstellen zoveel als mogelijk samen met de kinderen gepland en uitgevoerd.

Projecten   

De Kortrijkse buurt Sint-Jan was piloot voor 'Jong Kortrijk Spreekt'. Begin 2018 startte een tweede traject op Lange Munte.

Foto's

Fototalbum BudgetGame Sint-Jan

Fotoalbum BudgetGame Lange Munte