Inspiratieavond. Het ontmoetingscentrum van de toekomst.

ocmarke

Het Ontmoetingscentrum Marke werd in 1974 geopend als eerste kleinschalig cultureel centrum in Vlaanderen. Intussen zijn we 50 jaar verder. 2024 wordt een jaar met veel feestelijke activiteiten. Tegelijk willen we ook even op adem komen en kijken naar de toekomst. 

Op 50 jaar tijd verandert veel: kijk naar onszelf, de wereld om ons heen. Evoluerende maatschappelijke ontwikkelingen sturen mee hoe een OC-werking vorm krijgt, hoe aan onze doelstellingen wordt gewerkt. 

We maken tijdens deze inspiratieavond op maandag 18 maart tijd om vragen te stellen en inspiratie op te doen. 

Inschrijven voor deze avond is niet verplicht, maar het helpt ons bij de praktische organisatie.

MAANDAG 18 MAART 2024 - OC MARKE

 

PROGRAMMA
19:00 - Verwelkoming en welkomstglaasje
 
19:30 tot 20:15 - Inleiding door Pascal Gielen

“Gedeelde kwetsbaarheden – van gemeenschapsvorming naar gemeenzamen”

De wereld wordt uit elkaar gespeeld, mensen ook, als kegels op de bowlingbaan. In ‘Bowling Alone’ duidde politicoloog Robert Putnam dat verschijnsel van voortschrijdende individualisering al meer dan twintig jaar geleden. Digitalisering doet daar vandaag nog een aardige schep bovenop. Of we nu samen gamen, vriendschappen op sociale media smeden of Zoomen voor het werk, communiceren doen we vandaag steeds meer in eenzaamheid. Toch zonder fysieke nabijheid. Hoe krijgen we mensen nog uit hun kot? Hoe laten we ze nog samen iets ondernemen? Hoe laten we ze terug samen dromen? 

De inleidende tekst van de lezing kan je hier terugvinden.

Pascal Gielen is schrijver en gewoon hoogleraar cultuursociologie, verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts van de Universiteit Antwerpen. Hij leidt er het Culture Commons Quest Office (CCQC). In 2022 werd hij door de Vlaamse Gemeenschap aangesteld als curator van Culture Talks. Hij schreef verschillende boeken over cultuur, politiek, commons en civiele actie. 

20:30 tot 21:45 - Praattafels          

We praten verder in groepjes begeleid door enkele ervaringsdeskundigen

  • Pol Vervaeke, centrumverantwoordelijke gemeenschapscentrum Ten Noey  Sint-Joost-ten Node (VGC Brussel). Ten Noey
  • Bart Bogaert, programmator theater, familie en scholenaanbod CC De Steiger Menen
  • Stijn Van Dierdonck, cultuurbeleidscoördinator Stad Kortrijk
21:45 - Korte eindconclusie van de praattafels 
22:00 - Afsluitend glaasje en netwerkmoment 

Inschrijvingsformulier

Zal aanwezig zijn tijdens de inspiratieavond op maandag 18 maart