Inschrijven in het basisonderwijs

Sinds een aantal jaar werken de Kortrijkse scholen met een centraal aanmeldingssysteem.

Dit betekent dat als je je zoon/dochter wil inschrijven in een Kortrijkse basisschool, je tijdens een vastgelegde periode (februari-maart) moet aanmelden via de website www.naarschoolinkortrijk.be.

Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer. Er worden een aantal gegevens gevraagd zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer en het domicilieadres van je kind. Vervolgens kan je een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Kortrijk.

Je kan tot 5 schoolkeuzes opgeven. Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.

De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd. Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze automatisch toegewezen. Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod. Bij een tekort aan plaatsen gelden enkele voorrangsregels :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wier ouders het dichtst bij de school werken.

Bij de toewijzing van plaatsen wordt steeds rekening gehouden met de vooropgestelde sociale mix.

Heb je al een kindje in de school van je keuze of werk je in de school van je keuze, dan heeft jouw kindje voorrang tijdens de voorrangsperiode en kan je onmiddellijk inschrijven.

LET OP: je voorrang vervalt als je niet inschrijft tijdens de voorrangsperiode.

Voor alle correcte data kan je terecht op de website www.naarschoolinkortrijk.be

Heb je nog vragen over inschrijven in een school in Kortrijk? Contacteer de LOP-deskundige: