Niet zonder enige trots lanceerde Kortrijk op zaterdag 9 januari 2021 haar nieuwe huisstijl.

Met de komst van een nieuwe huisstijl wil de stad voortaan op één uniforme en herkenbare manier naar buiten treden. Letterlijk en figuurlijk onder één vlag.

Aan de ontwikkeling van het nieuw merk 'Kortrijk' ging een volledig denkproces vooraf. Verschillende actoren in de stad werden betrokken. Stedelijke partners, ondernemers, vrijetijdsdiensten, inwoners, medewerkers... gingen via een online enquête en focusgroepen op zoek naar de kernwaarden van de identiteit van Kortrijk. Ondernemend, vernieuwend, verbindend, sociaal en gezellig werden het vaakst genoemd.

Al deze interessante input leverde een nieuwe huisstijl en logo op. 

Alle logovarianten zijn auteursrechtelijk beschermd. De logo's mogen niet gebruikt worden voor commerciële, religieuze, filosofische of politieke doeleinden. Externen mogen de logo's alleen gebruiken na toestemming. Een aanvraag indienen kan bij Team Communicatie & Stadsmarketing via communicatie@kortrijk.be.

Hier vind je de logo's

Hier vind je de lettertypes

Hier vind je het huisstijlhandboek

 

Uitleg nieuw logo Kortrijk aan de hand van beeld

Elementen in het logo

De kleur staat voor kracht, karakter en warmte. In het nieuwe logo springen volgende vier elementen meteen in het oog:

  • driehoek: kenmerk uit het wapenschild, het 'dakje' verwijst naar de Broeltorens en het wonen in de stad, maar symboliseert ook een pijl die verwijst naar een stad in volle verandering en groei, ondernemerschap, ...
  • streep: kenmerk uit het wapenschild, verwijst naar de Leie en straten in de stad en deelgemeenten.
  • halve cirkel: kenmerk uit het wapenschild, verwijst naar de bruggen en het water.
  • ronde cirkel: duidt op verbondenheid en sociaal karakter.

Teaserfilmpje nieuwe huisstijl