Huishoudelijk reglement- conservatorium

Zoals decretaal vastgelegd beschikt ook het Conservatorium over een huishoudelijk reglement dat vastgesteld werd door de Gemeenteraad. Hiernavolgend vindt u de laatst bijgewerkte versie.

Huishoudelijk reglement