Hoe als stad beter omgaan met conflicten?

Omgaan met conflict

Conflicten is iets van alle dag. Iets universeel. Werkelijk iedereen kent ze. Hoe we omgaan met conflict verschilt van persoon tot persoon. Blijf je onverschillig of ga je ermee aan de slag?

Een samenleving die erin slaagt om conflicten als een kans te benaderen is open en constructief.  Evident is dat niet, maar we doen een poging. 

Op 6, 7 en 8 mei  gaan we met dat idee aan de slag. We benaderen concepten zoals conflict, bemiddeling, dialoog, herstel en burgerschap vanuit verschillende perspectieven door ze in de specifieke contexten onderwijs, hulpverlening, justitie/politie, buurt- en jeugdwerk te plaatsen. Klik door om info over het programma en inschrijven te vernemen.