Heraanleg Begijnhofpark En Boerenhol

kaart

Algemeen

Het Begijnhofpark vormt een groene en stille oase in het hart van onze stad. De komende jaren wordt het park met ruim 30% uitgebreid (van ca. 8100m² naar 10.700m²) door het slopen van site St-Vincentius en het wegnemen van de parkings achter het Begijnhof. Deze ingrepen zorgen niet alleen voor een forse uitbreiding van de open ruimte, maar zorgen er ook voor dat unieke zichten op het Begijnhof, de artillerietoren en de OLV-kerk hersteld worden. Met deze uitbreiding wordt het Begijnhofpark meer dan ooit dé groene oase midden het stadscentrum met ruimte om te spelen, uit te rusten,…

Parkings worden park

Op vandaag vormt de aanwezige parkeerzone een breuk tussen het Begijnhof en het Begijnhofpark. Door het herlokaliseren van de parkeercapaciteit (o.a. parking Houtmarkt) kan de unieke historische context van het Begijnhof (Unesco-erfgoed) hersteld worden. Deze zone van ruim 1.100m² krijgt een groene invulling en legt de link richting de St-Maartenskerk. Ook zichten op de Artillerietoren worden hersteld.

Boerenhol en Zypte krijgen kwalitatieve heraanleg

Het Boerenhol en de Zypte vormen een cruciale link tussen het Begijnhofpark, het Overbekeplein en het St-Maartenskerkhof. Deze zone wordt volledig heraangelegd.  Het Boerenhol krijgt een kwalitatieve groenaanleg en versterkt zo het aanwezig groen van de naastliggende ‘put’ van de Zypte.  De groene ruimte breidt hiermee uit van ca. 1000m² naar 1.865m² .   Dat is quasi een verdubbeling van het aanwezige groen. Nieuwe fiets- en wandelpaden zorgen voor een kwalitatieve en leesbare verbinding tussen het Begijnhofpark, het Overbekeplein en het St-Maartenskerkhof. De nieuwe groenzone zal ook ruimte bieden met spel- en speelelementen voor kinderen.

 

Timing

Nog te bepalen

Kostprijs

0,8 miljoen euro

Contact

Dries.baekelandt@kortrijk.be

Lieven.vandeputte@kortrijk.be