Hermelijnstraat

Het project

De stad voorziet in het najaar van 2021 de heraanleg van de Hermelijnstraat. De heraanleg is noodzakelijk door de slechte staat van de riolering.

De Hermelijnstraat zal door zijn beperkte breedte aangelegd worden volgens het principe van een woonerf. Dit wil zeggen een gelijkgrondse aanleg (geen verhoogde voetpaden). We voorzien meer groen in de straat en het parkeren zal worden georganiseerd.

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de nutsleidingen ondergronds gebracht.

Studiebureau Sweco

Stad Kortrijk stelde studiebureau Sweco aan om een ontwerp uit te tekenen voor de wegenis en riolering.

Bewonersoverleg 18/03

Op 18 maart werd een digitaal infomoment gehouden.

Bekijk de presentatie 

De plannen

Bekijk het ontwerp

Timing

De uitvoering van het project is voorzien in het najaar van 2021.

Eens de aannemers gekend zijn, zal een bewonersoverleg volgen om de gedetailleerde planning toe te lichten

Bewonersbrieven

Download bewonersbrief 1

Download bewonersbrief 2