Hermelijnstraat

Het project

De stad voorziet in het najaar van 2021 de heraanleg van de Hermelijnstraat. De heraanleg is noodzakelijk door de slechte staat van de riolering.

De Hermelijnstraat zal door zijn beperkte breedte aangelegd worden volgens het principe van een woonerf. Dit wil zeggen een gelijkgrondse aanleg (geen verhoogde voetpaden). We voorzien meer groen in de straat en het parkeren zal worden georganiseerd.

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de nutsleidingen ondergronds gebracht.

Studiebureau Sweco

Stad Kortrijk stelde studiebureau Sweco aan om een ontwerp uit te tekenen voor de wegenis en riolering.

De plannen

Bekijk het ontwerp

Timing

De uitvoering van het project is voorzien in het najaar van 2021.

Eens de aannemers gekend zijn, zal een bewonersoverleg volgen om de gedetailleerde planning toe te lichten

Voor bewoners

Infomoment 13/01/2022

Op 13 januari 2022 werd een digitaal infomoment gehouden.

Bekijk de presentatie

Bewonersoverleg 18/03/2021

Op 18 maart 2021 werd een digitaal infomoment gehouden.

Bekijk de presentatie 

Bewonersbrieven

Download bewonersbrief 1 - 8 januari 2020

Download bewonersbrief 2 - 20 januari 2021

Download bewonersbrief 3  - September 2021

Download bewonersbrief 4 - 14 December 2021