Het Groeningepark - de vergroening van parking Groeningelaan

Stad Kortrijk levert veel inspanningen om onze stad aantrekkelijker te maken. Het ‘vergroenen van parking Groeningelaan’ behoort tot een van de vele acties. Met deze vergroening creëren we extra zuurstof voor onze binnenstad en maken we onze stad klimaatrobuuster (beter bestand tegen aanhoudende hitte en minder gevoelig aan wateroverlast).

Samen met de buurt

Sedert 2020 werkten ontwerpteam Bureau Cnockaert en landschapsarchitecte Katinka ’T Kindt aan het ontwerp van het Groeningepark. Hiervoor betrokken we de ruime buurt. We herschikten de parking, experimenteerden met tijdelijke functies, lanceerden een praatplan en organiseerden een infomoment. Met deze info ging het ontwerpteam aan de slag om er een kwalitatief ontwerp van te maken. Aannemer Growebo voerde de heraanleg uit. Op 21 juni 2023 woonden meer dan 500 Kortrijkzanen de feestelijke inhuldiging van het Groeningepark bij.

Vlaanderen breekt uit

Het project “ontharden parking Groeningelaan” werd geselecteerd binnen het subsidietraject “Vlaanderen breekt uit” van departement omgeving. Er werden 45 proeftuinen geselecteerd die voortkomen uit twee projectoproepen. Deze zijn een eerste stap richting de ontharding van Vlaanderen en liggen verspreid over het hele grondgebied.

Meer info over de andere proeftuinen 

Dit was de opening van het park in juni 2023