Gebruik 't Groeningeheem

Verenigingen, groeperingen en niet-commerciële organisaties kunnen gebruik maken van de lokalen. Private initiatieven kunnen er niet in terecht, tenzij het om een niet-commerciële culturele activiteit gaat die voor iedereen opengesteld is. De lokalen kunnen gebruikt worden voor allerlei verenigingsactiviteiten (vergaderingen, vorming , voordrachten, ontmoeting,….). Fuiven zijn niet toegelaten.

Informatie rond gebruik

Gebruikersgids

Specifieke gebruikersgids

Algemene gebruikersgids

Retributies

Retributiereglement

Beschikbaarheid

Check beschikbaarheid