Erkenning als subsidieerbare Kortrijkse sportvereniging

Erkende Kortrijkse sportverenigingen kunnen gratis gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en/of in aanmerking komen voor een subsidie. Verenigingen die niet voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden kunnen ‘aansluiten’.
De vakken met * zijn verplichte vakken. Bij het item 'werking' worden de gegevens van de gebruikte sportaccommodatie ingevuld - indien geen infrastructuur gebruikt wordt vul je in het vak gegevens accommodatie in 'geen'. Indien meerdere accommodaties gebruikt worden, kan je meerdere vakken invullen.

Tip : elke rode balk bevat onderliggende gegevens. Je kan dit uit- of dichtklappen via het pijltje rechts op de balk.

IDENTIFICATIE
Aard van de sportbeoefening
Beoefende sport
SAMENSTELLING BESTUUR
> Secretaris
> Voorzitter
WERKING
> Gegevens sportaccommodatie
naam , straat, nr, postcode, gemeente
Gegevens sportaccommodatie 2
naam , straat, nr, postcode, gemeente
Gegevens sportaccommodatie 3
naam , straat, nr, postcode, gemeente
Gegevens sportaccommodatie 4
naam, straat, nr, postcode, gemeente
Gegevens sportaccommodatie 5
naam , straat, nr, postcode, gemeente
De vereniging werkt met de Uitpas
De vereniging wenst opgenomen te worden in de flyer Jeugdsport en voorziet een extra pagina 'jeugdwerking' op de clubwebsite
Voorwaarden voor erkenning
> De vereniging...
is een feitelijke vereniging
heeft het vzw-statuut
heeft een structureel en duurzaam aanbod voor elk lid. Ze heeft minstens een 2-wekelijks sportaanbod gedurende minstens 30 weken per jaar
heeft als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren
is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
heeft minstens 15 leden aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie
heeft minstens 50% van haar leden woonachtig in Kortrijk. Indien het om een unieke sporttak gaat of een club met een bijzondere uitstraling voor de stad wordt hierop een uitzondering gemaakt
> > aantal sportende leden
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.
oefent minstens 70% van de sportactiviteiten uit op het grondgebied van de stad Kortrijk. Indien bepaalde sportinfrastructuur niet of nauwelijks aanwezig is in Kortrijk wordt hierop een uitzondering gemaakt
is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk
is een open vereniging
Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstelling van de vereniging eerbiedigt
verzekert alle leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
gebruikt de Nederlandse taal in de werking van de sportvereniging
draagt de naam van een andere gemeente in haar naam zonder dat Kortrijk of een Kortrijkse deelgemeente vermeld is