Food Act

‘Food Act’ is een voedselhulpnetwerk én een project rond arbeidszorg. Food Act recupereert gezonde voedseloverschotten bij producenten en levert die gratis en rechtstreeks bij voedselhulporganisaties.

Het is onaanvaardbaar dat mensen honger lijden of ongezond eten omdat ze het niet kunnen betalen. Bruikbaar voedsel zomaar weggooien, is dat ook. ‘Food Act’ vult de tekorten op met de overschotten.

Zo worden voedseloverschotten vanuit supermarkten, de groothandelsmarkt, bakkers, delicatessezaken en landbouwers verzameld. Af en toe bieden zelfs particulieren met een toevallige grote overschot hun waren aan. Dit voedsel in perfecte staat wordt dan herverdeeld naar Centrum Overleie, het Achturenhuis of de buurtliving van De Lange Munte, waar de kookploegen er soep mee maken. Andere gegadigden zijn alle Kortrijkse voedselhulporganisaties zoals  De Vaart, Ichtus, St.Michielsbeweging, Jezus Levend Water … 

Maandelijks wordt er ongeveer 4000 kg voedsel gered van afvalberg en wordt dit sociaal herbestemd. De organisatie steunt op de inzet van leerwerknemers in kader van sociale activering. Wekelijks genieten zo een 1000 tal mensen uit Kortrijk van deze voedseloverschotten.

Contactpersoon: Arnout Vercruysse (Arnout.vercruysse@welzijn13.be of Foodact13@welzijn13.be)