Evaluatieformulier Stadsartiesten 2024

Hier kun je als organisator de samenwerking met stadsartiesten evalueren voor alle initiatieven genomen in 2024.

Algemene gegevens
Evaluatie
Hoe werd je voor het eerst geïnformeerd over Stadsartiesten?
Op basis van welke informatiebron maakte je jouw keuze van artiest?
www.stadsartiesten.be
Hoe verliep het contact met de artiest? Geef een score.
Hoe verliep het contact met de stad voor je aanvraag? Geef een score.
Ben je tevreden over de kwaliteit van het optreden van de artiest?
Zou je volgend jaar opnieuw gebruik maken van stadsartiesten?