Bye Bye Grass - ecologisch maaibeheer in Kortrijk

Byebye grass

Minder maaibeurten

Iets minder dan 100 plekken in de stad worden op een natuurvriendelijkere manier beheerd. Afhankelijk van de locatie maaien we er 1 keer per maand of verminderen we het maaien tot 2 à 3 keer per jaar. In dat laatste geval laten we het gras groeien tot ongeveer midden juni. Aan het begin van de herfst wordt het gras dan een tweede keer gemaaid.

Overgangsperiode

Bij de overgang van klassiek beheer (vaak maaien) naar natuurlijk maaibeheer, zijn misschien nog niet veel bloemen zichtbaar. Met wat geduld zie je het gebied openbloeien naar een bloemenrijk grasland. Dat gebeurt niet van het ene jaar op het andere, het natuurlijk evenwicht heeft wat tijd nodig. Na enkele jaren krijgen we een kleurrijke bloemenweide cadeau.

Biodiversiteit

Wegbermen, parken en tuinen zijn belangrijke eilandjes voor biodiversiteit, zeker voor bestuivende insecten: een leger van zo’n 350 soorten bijen en hommels, 200 soorten zweefvliegen en talrijke andere soorten. Ongeveer 35 procent van de omzet in de landbouw hangt af van bestuiving door insecten.

Bye Bye Grass

Kortrijk wil absoluut werk maken van een groenere stad. Door zijn grote oppervlakte heeft openbaar groen het potentieel om mee een motor te zijn voor het versterken van biodiversiteit. De stad ondertekende daarom in september 2019 het ByeByeGrass-Charter, een leidraad om klimaatrobuuster te worden. Want minder gras = meer planten die CO2 opnemen en meer biodiversiteit.

Lees meer over Bye Bye Grass

Benieuwd welke planten en dieren tevoorschijn komen? Dowload de gratis app ObsIdentify en vind binnen enkele seconden de naam van het insect of de plant.

Bekijk ons bijenplan

Locaties

De locaties waar de stad een natuurlijker maaibeheer toepast, vind je op de kaart hieronder.

De groene zones op de kaart, zijn de locaties die de stad op een natuurlijkere manier beheert.

legende bye bye grass