Ecologisch stadspark

Het ecologisch stadspark van 2,5 hectare ligt vlak bij de Leie. Het park is heel natuurlijk en ecologisch ingericht. Zo laten we de reeds aanwezige natuur spontaan groeien. Er zijn enkele verharde paden waar de fietsers rijden, maar enkel waar het echt nodig is voor de toegankelijkheid van het park. Het bufferbekken dat het hemelwater van het hele terrein opvangt vormt een watertuin met bassins waar kinderen kunnen ravotten. Het gras is vermengd met ratelaar, een halfparasiet die er voor zorgt dat het gras trager groeit, wat een onderhoudsvriendelijk beheer met zich meebrengt. Sommige zones worden extensief beheerd waardoor de natuur meer kan spelen. Dit harmonisch parkbeheer zorgt ervoor dat de grassen de kans krijgen om te groeien. Zo vinden insecten, vogels en amfibieƫn snel de weg naar het park. Een blikvanger is de vuurplaats, een plek van ontmoeting waarop je je eigen BBQ of gewoon een vuurtje kan maken. In een volgende fase voorziet de stad ook een notenbos en een aantal fruitbomen.