Toegankelijkheid Conservatorium

Iedereen is welkom in Conservatorium Kortrijk. We leveren dan ook graag een aantal extra inspanningen om de financiële en fysieke toegankelijkheid te optimaliseren. Ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gaan we op zoek naar de beste begeleiding.

Financiële beperking

Muziek-, woord- en dansopleidingen liggen niet voor iedereen binnen het budget. Het Kortrijkse Conservatorium biedt mensen met financiële beperkingen daarom een korting aan op het inschrijvingsgeld. In het schooljaar 2022-2023 bedraagt het verminderd tarief voor volwassenen € 152 (ipv € 350). Voor jongeren is dat € 56 (ipv € 81). Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer info kan je terecht op conservatorium@kortrijk.be of 056 27 78 80.

Fysieke beperking

Rolstoelgebruiker

Leerlingen die een rolstoel gebruiken, hebben toegang tot alle leslokalen in het hoofdgebouw van het Conservatorium. Er is een lift in het Muziekcentrum. In de afdelingen (OC’s, scholen …) gaan de lessen meestal door in lokalen op de gelijkvloerse verdieping. Als dat niet het geval is (en er is geen lift), dan wordt een ander lokaal gezocht voor die les.

Auditieve en visuele handicap

Ook leerlingen met een auditieve of visuele handicap zijn welkom op onze school. Er wordt telkens gezocht naar de beste oplossing om hen individueel te begeleiden.

European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen biedt in die domeinen. De EDC heeft ook voordelen in het Conservatorium, met name op het inschrijvingsgeld. Meer info via conservatorium@kortrijk.be of 056 27 78 80.

Zorgbeleid

Specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen tijdens het schooljaar 2022-2023 aangepaste begeleiding krijgen in het Conservatorium. Daarvoor is een centraal lesmoment voorzien in de hoofdschool aan het Conservatoriumplein in Kortrijk. Dat lesmoment vindt elke zaterdagvoormiddag plaats tussen 8.30 en 12.30 uur. De zorgleerkracht is Tuur Verstaen.

Individueel aangepast curriculum

Op zaterdagmorgen is er ruimte voor een vast aantal leerlingen die wekelijks uitsluitend les volgen binnen een individueel aangepast curriculum (IAC). De aanvraag om toegelaten te worden tot de zorgklas gebeurt tijdens de maanden van de inschrijvingsperiode. Daarvoor is een erkend attest nodig. De aangepaste lessen starten vanaf oktober.

Extra begeleiding

Daarnaast kan de zorgklas op zaterdagvoormiddag ook een aanvulling bieden op het gewone curriculum. Leerlingen die gewoon les volgen kunnen zo gedurende enkele weken extra begeleiding krijgen. De betrokken vakleerkracht neemt in dit geval rechtstreeks contact op met de zorgleerkracht. Zij maakt vervolgens een lesindeling naargelang de specifieke noden.