Alternatieve leercontext Conservatorium Kortrijk

Het decreet DKO biedt leerlingen de kans om het groepsmusiceren (muziek) en cursussen binnen dans en woord door de Alternatieve Leercontext (ALC) te vervangen.  Aan het Conservatorium in Kortrijk starten deze vakken vanaf de derde graad.  Leerlingen die deel uitmaken van een vereniging en die dit willen laten erkennen als alternatieve leercontext, kunnen een aanvraag indienen.

Als school willen we complementair samenwerken met de bestaande verenigingen.  Vandaar stemmen we het aanbod binnen de opleidingen zo af dat leerlingen die in een vereniging zitten binnen de school kennis kunnen maken met andere vormen van samenspel(en).  Op die manier vormen zowel het verenigingsleven als alle vakken binnen de opleiding een verrijking voor het traject dat de leerlingen afleggen.

Omwille van praktische redenen of om haalbare combinaties te maken met het middelbaar onderwijs, kan de alternatieve leercontext een uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat het ensemble een aanvraag indiende om erkend te worden als alternatieve leercontext en als dusdanig erkend werd.  Het decreet voorziet in kwaliteitsbewaking.  De vereniging stelt een mentor aan, houdt de aanwezigheden bij en voorziet de nodige toon- en contactmomenten waarop de leerlingen aanwezig zijn.  Leerlingen die de alternatieve leercontext volgen zijn niet vrijgesteld van evaluatie.  Die wordt cf. het evaluatiereglement van de school georganiseerd.  Het conservatorium stelt een coach aan als contactpersoon.

Het formulier ‘Leren in een Alternatieve Leercontext’ en het afsprakenplan voor verenigingen kan je via onderstaande knoppen downloaden.

Vragen (leerlingen/verenigingen)?  Contacteer peter.maertens@kortrijk.be.

Overeenkomst ALC vereniging '22-'23  

Overeenkomst ALC leerling '22-'23