De voorbije jaren leverden we veel inspanningen om diverse toekomstplannen voor Bissegem op de rails te zetten. Zo krijgt Bissegem een nieuwe Leiebrug, richten we de Driekerkenstraat opnieuw in en realiseren we Bissegem Plage. Daarbij voeren we enkele acties uit om de visuele aanblik van het centrum van Bissegem te verbeteren én centraliseren we de dienstverlening in de Sint-Audomaruskerk. Het Agentschap Wegen en Verkeer is momenteel de verkeerswisselaar A19/R8 aan het herinrichten.

Timing

Al deze werken samen duren tot eind 2024 en verlopen gefaseerd. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken. Verkeersstromen worden anders georganiseerd, bewoners worden geconfronteerd met werfverkeer, handelszaken zijn minder bereikbaar door de diverse werken…

Tijdens de uitvoering van de werken is het onze doelstelling om deze hinder zo veel mogelijk te beheersen en te minimaliseren.

Overzicht grote werken

Leiebrug

De Leiebrug is sinds november 2021 voor alle verkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de tijdelijke brug. Autoverkeer van Bissegem naar Marke verloopt via de R8 (extra verlichting is voorzien). Verkeer vanuit Marke naar Bissegem en Heule verloopt het optimaalst via de R8.

Meer info

Verkeerswisselaar R8 – A19

De Vlaamse Overheid is gestart met de langverwachte aanpak van het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8. Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd.

Volgens de huidige planning duurt deze eerste fase tot eind augustus 2023. Vanaf 8 augustus zijn de binnen- en buitenring van de R8 ter hoogte van de werken afwisselend afgesloten, daarbij wordt het verkeer in beide richtingen van de R8 op één rijstrook gebracht. Het bovenlokaal verkeer volgt best de omleiding via de E403 en E17.

Dit zal grote hinder met zich meebrengen in de omgeving van Kortrijk en Wevelgem.

Meer info

Tips voor een zo vlot mogelijke mobiliteit:

  • Indien mogelijk, gebruik een ander vervoersmiddel dan de wagen. Fietsers en voetgangers ondervinden nauwelijks hinder van deze werken.

  • Plan op voorhand uw route. Vermijd indien mogelijk de knooppunten met hinder en vertrek op tijd.

  • Wees respectvol en geduldig in het verkeer.