De voorbije jaren leverden we veel inspanningen om diverse toekomstplannen voor Bissegem op de rails te zetten. Zo kreeg Bissegem een nieuwe Leiebrug, richten we de Driekerkenstraat opnieuw in en realiseren we Bissegem Plage. Daarbij voeren we enkele acties uit om de visuele aanblik van het centrum van Bissegem te verbeteren én centraliseren we de dienstverlening in de Sint-Audomaruskerk. Het Agentschap Wegen en Verkeer is momenteel de verkeerswisselaar A19/R8 aan het herinrichten.

Timing

Al deze werken samen duren tot eind 2024 en verlopen gefaseerd. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken. Verkeersstromen worden anders georganiseerd, bewoners worden geconfronteerd met werfverkeer, handelszaken zijn minder bereikbaar door de diverse werken…

Tijdens de uitvoering van de werken willen we deze hinder zo veel mogelijk beheersen en minimaliseren. Op deze webpagina kan je alle updates volgen.

In ons magazine 'Bouwen aan een beter Bissegem' bundelen we alle projecten met praktische info en simulatiebeelden.

Overzicht grote werken

1. Verkeerswisselaar R8 – A19

De Vlaamse Overheid startte met de langverwachte aanpak van het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8. Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd.

De werken van fase 1 hebben vertraging opgelopen het afgelopen jaar:

 • In de zomer van 2023 waren er problemen met het bemalen en kon het grondwater onvoldoende worden verlaagd. Daardoor konden de rioleringswerken niet uitgevoerd worden.
 • Het regenweer van oktober en november 2023 zorgde voor natte en modderige toestanden op de werf. Ook hierdoor liepen de werken vertraging op.

Door de vertraging, schuift de einddatum van fase 1 mee op. Als alles vlot verloopt, zijn de werken van fase 1 tegen de zomer van 2024 achter de rug.

Hinder voor verkeer hetzelfde tot zomer 2024

Tot het einde van fase 1 blijft de hinder voor het verkeer dan ook hetzelfde. De afrit Gullegem (nr.9 op R8) vanuit Bissegem blijft afgesloten. Doorgaand verkeer tussen de A19 en Kortrijk-Noord en Kortrijk-Oost volgt een omleiding.

Werken van fase 2

Als de werken van fase 1 achter de rug zijn, kan fase 2 opstarten. Tijdens fase 2 vervangt de aannemer de bestaande betonverharding op de buitenring (R8) tussen de afrit Gullegem (nr.9) en de aansluiting met de A19 door nieuw asfalt. Daarnaast wordt de bestaande asfaltlaag vernieuwd op de buitenring (R8), tussen de aansluiting met de A19 en de spoorwegbrug, en aan de bestaande verbindingen van de A19 met de R8.

Een exacte startdatum voor fase 2 is er vandaag nog niet.  Als de startdatum bekend is, verschijnt er een nieuwe digitale nieuwsbrief. Schrijf je dus in op de nieuwsbrief via wegenenverkeer.be/kortrijk-west en blijf zo op de hoogte van de vorderingen van de werken aan de toekomstige trompetaansluiting van de A19 met de R8.

Meer info

A19-R8 fasewissel 28/04/2023

2. Herinrichting Driekerkenstraat

De herinrichting van de Driekerkenstraat & omgeving is gestart op 26 februari 2024. Het gaat om vier fases

Driekerkenstraat Eind februari tot najaar 2024
Bissegem Plage en Vrije-Aardstraat Lente tot zomer 2024
Kerkvoetweg Vanaf 2025
Neerbeekstraat en Rietput Vanaf 2025

 

De eerste twee fases rollen we in 2024 uit. Deze duren tot na de zomer 2024. De eerste fase bestaat uit drie subfases (1A - 1B en 1C - zie plannetjes onder). 

In de eerste fase is het van 26 februari tot einde juni niet mogelijk om met de auto van Bissegem, over de nieuwe Leiebrug, naar Marke te rijden.  
 

Bereikbaarheid
 

Fase 1 - Driekerkenstraat, Bissegem Plage en Vrije Aardstraat: eind februari tot september 2024.

 • Tijdens de eerste fase van de werken ontsluiten we het gebied via de Bissegemplaats. 
 • Hier blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.
 • De brug sluiten we af voor doorgaand autoverkeer.
Driekerkenstraat omleidingen-Fase-1Ca

Fase 1C: Sedert 15 april is het jaagpad terug toegankelijk.  Het kruispunt Driekerkenstraat/Kerkvoetweg is nog altijd afgesloten.

Fietsers en voetgangers kunnen steeds over de brug door in beide richtingen en dienen de lokale omleidingen te volgen.

Fase 2 - Driekerkenstraat, Bissegem Plage en Vrije Aardstraat: tot september 2024.

De tweede fase starten we begin juli 2024 op en eindigen we rond oktober.  Tijdens deze periode kan je de Driekerkenwijk met de auto inrijden via de Bissegemplaats maar ENKEL uitrijden via de brug.  Meer info volgt.

 

Hoe gaan we te werk?

Na de werken van de nutsmaatschappijen starten de aannemers met de heraanleg van de straat.

Deze werken voeren we uit in volgende stappen:

 

1. Eerst zal de aannemer een deel van de wegenis opbreken en een diepe sleuf graven om de riolering aan te leggen.
2. Na plaatsing van de riolering vullen we de sleuf op en brengen we er een laag steenslag aan. Zo is deze zone weer beperkt toegankelijk.
3. Hierna volgt de fase van de huisaansluitingen om jouw woning op de nieuwe riolering aan te sluiten.
4. Na de uitvoering van de rioleringswerken starten we met de wegeniswerken.

 

Afhankelijk van de stap waar de werken zich in bevinden, zal de hinder voor uw woning veranderen. In ieder geval trachten we om zo efficiënt mogelijk de werken uit te voeren en de hinder te beperken.
 

Afspraken voor bewoners tijdens de werken

 • Tijdens de werkuren (7 tot 17.30 uur) is de werfzone niet toegankelijk voor autoverkeer en fietsers.

 • Te voet, van en naar de eigendommen binnen de werfzone, kan je door de werf wandelen. Zorg hierbij dat de aannemer (kraanman) je ziet!

 • Maak oogcontact!

 • Parkeren in de werfzone is niet toegelaten.

 • Het betreden van de werf met de wagen buiten de werkuren is op eigen risico.

 • Zeer plaatselijk en kortstondig zal er mogelijk geen toegang zijn tot je eigendom tijdens de werken, bijvoorbeeld tijdens rioleringswerken. De aannemer zal je daarover telkens op voorhand verwittigen.

 • Respecteer het werk van de aannemer en de signalisatie.

 • Loop bijvoorbeeld niet door vers gegoten beton.

 • Werken, verhuis of speciale levering? Laat ons weten of je zelf werken of een verhuis plant of een speciale levering voorziet. Zo kunnen we afspraken maken met de aannemer om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Ter plaatse kan je steeds de werfleiding (witte of blauwe helm) aanspreken. Bij de arbeiders van de aannemer (gele helm)kan je geen informatie krijgen.

 • Heb je een thuisverpleger, gezinszorg of poetshulp, of komt je huisarts bij je thuis langs?

 • Informeer je hulpverlener over de afspraken tijdens de werken.

 • Ben je minder mobiel en kan je voor boodschappen niet rekenen op hulp van familie of buren? Neem dan contact op met het Wijkteam (056 24 45 45 of wijkteam.bissegem@kortrijk.be).

 • Heb je nood aan extra ondersteuning? Contacteer het Wijkteam (056 24 45 45 of wijkteam.bissegem@kortrijk.be).

 • Huisvuilophaling: afval moet je buiten de werfzone plaatsen. Als je dit zelf niet kan, vraag dan best vooraf aan je buren of ze jou hierbij willen helpen.

 • Hinder voor jouw handelszaak?

Hinder- en sluitingspremie via www.vlaio.be/hinderpremie en www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/hinderwegenwerken.

Vragen over de werken?

Voor meer info kan je terecht bij de projectleider van de stad Kortrijk via het gratis telefoonnummer 1777 (vermelding ‘heraanleg Driekerkenstraat’) of bissegem@kortrijk.be.

Of neem contact op met de werfleider van de aannemer:

 • Growebo THT Tack Gebroeders via 056 35 41 74 of info@growebo.be voor de werken in de Vrije-Aardstraat.

 • Cnockaert Construct via 056 31 12 93 of info@cnockaertconstruct.be voor de werken in de Driekerkenstraat en de Jozef Verhaeghestraat.

Tips voor een zo vlot mogelijke mobiliteit:

 • Indien mogelijk, gebruik een ander vervoersmiddel dan de wagen. Fietsers en voetgangers ondervinden nauwelijks hinder van deze werken.

 • Plan op voorhand uw route. Vermijd indien mogelijk de knooppunten met hinder en vertrek op tijd.

 • Wees respectvol en geduldig in het verkeer.