Bissegem Plage

Bissegem Plage

Met de realisatie van Bissegem Plage krijgt Bissegem er een attractieve en rustige locatie bij. Het wordt een mooi stukje natuur van net geen 10.000m² (1ha) dat definitief gevrijwaard wordt van bebouwing. Zo behouden we het unieke groene karakter langs de Leie. Ongetwijfeld zal dit één van de mooiste stukjes van Bissegem worden. In deze zone richten we een waterbufferbekken in. Al het regenwater van de Driekerkenstraat vangen we hier in op. Het gaat om twee bufferbekkens waarvan het ene overloopt in het andere. Ze zijn maximaal een halve meter diep. Het grootste van de twee zal nooit droog staan. Een vlonder (houten terras) zal deels dit bekken overbruggen. Hierop kan iedereen genieten van de rustige sfeer en de passage van grote boten.  We voorzien een connectie met de begraafplaats.

In samenwerking met vzw Ubuntu, gelegen in de Vrije-Aardstraat bekijken we de mogelijkheid om in de toekomst zomergebonden ontmoetingsfuncties te voorzien zoals bijvoorbeeld het aanbieden van ‘strandzetels’. In een groot deel van de site kunnen kinderen vrijuit ravotten en spelen. Dat kan ook in het kleinste bufferbekken.

Logo Agentschap natuur en bos

Agentschap Natuur en Bos subsidieert de groeninrichting van Bissegem Plage. Dit omdat de herinrichting de focus legt op de algemene vergroening van de openbare ruimte, laten van ruimte voor natuurlijke processen, waterinfiltratie en waterretentie, ...

Timing:

  • Onderzoek (archeologie, bodemonderzoek): begin 2021.
  • Uitvoering:
    • werken nutsmaatschappijen: uitgevoerd september 2023
    • eerste grote werken (rioleringswerken, aanleg bufferbekkens) staan gepland vanaf de lente van 2024. 
Foto van Bissegem Plage