Aanpassingswerken Bellegemkerkdreef

bellegemkerkdreef render

De Bellegemkerkdreef wordt heringericht met meer groen, duidelijke parkeerstroken, ruimte voor regenwater en een veilige schoolomgeving.

Voorontwerp

Op donderdag 17 november 2022 stelde de stad Kortrijk het voorontwerp voor tijdens een infomoment voor de buurt. Buurtbewoners en de school gaven waardevolle feedback over het voorstel. 

Presentatie infomoment

Voorontwerp

Definitief ontwerp

Studiebureau Witteveen+Bos maakte het definitief ontwerp met de feedback vanuit de buurt en de school en de adviezen vanuit de verschillende staddiensten.

Bekijk het definitief ontwerp

Op 19 september 2023 werden buurtbewoners tijdens een werfcafé geïnformeerd over de start van de werken.

Bekijk de presentatie

Timing

Opmaak uitvoeringsdossier mei 2023
Aanbestedingsprocedure (aanstellen aannemer) zomer 2023
Voorbereidende nutswerken midden juni 2023 tot begin september
Start aanpassingswerken

25/09/2023 tot eind december 2023

--> Omwille van de slechte weersomstandigheden dit najaar konden de werken niet afgerond worden. 

Om de straat volledig af te werken dient de aannemer nog de asfaltverharding van de rijweg af te frezen, een nieuwe asfalttoplaag aan te brengen en de verfmarkeringen (parkeerstroken, zebrapaden, …) aan te brengen. Om de hinder voor de buurt zo beperkt mogelijk te houden zullen deze werken kort op elkaar volgen. In functie van een duurzame aanleg kijken we komend voorjaar uit naar een periode met de juiste weersomstandigheden. 

De aannemer voorziet de aanleg van het groen nog deze winter.

Vragen?

Contacteer Dries Soubry, projectleider infrastructuurwerken stad Kortrijk

bellegemkerkdreef render