Heraanleg Bellegemsestraat - Afkoppelen

Gescheiden rioleringsstelsel

In de straat worden de bestaande gemengde riolen (afval- en hemelwater vloeien door dezelfde riool) vervangen door een afzonderlijke regenwaterriool en een afzonderlijke afvalwaterriool. Op deze manier verkrijgen we een volledig gescheiden stelsel.

De nieuwe afvalwaterriool wordt aangesloten op de bestaande afvalwaterriool in de Doornikserijksweg. Waarna het afvalwater afgeleid wordt naar het zuiveringsstation.

De nieuwe regenwaterriool wordt aangesloten op de Keibeek en de Ooievaarsnestbeek. Het huidig project is erg belangrijk om de kwaliteit van deze beken verder te verbeteren.

Verplichtingen

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in deze straten heeft een aantal verplichtingen tot gevolg voor de eigenaars van de panden in de werkzone.

Woningen langs een gescheiden stelsel moeten ook hun intern rioleringsstelsel scheiden.

Waarom scheiden we afval- en hemelwater?

Een deel van de huidige gemengde riolering komt terecht in de omliggende grachten en beken.
Andere gemengde rioleren in de straat (deze die momenteel aangesloten zijn op het zuiveringsstation) zorgen er dan weer voor dat
er te veel verdund water terecht komt in het zuiveringsstation. De zuivering van afvalwater verloopt efficiënter en energiezuiniger als er minder regenwater mee vermengd is. Hoe meer we het regenwater dus scheiden van het afvalwater, hoe beter we het afvalwater kunnen zuiveren.

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners en/of eigenaars?

Alle woningen die aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsstelsel zijn wettelijke verplicht (Vlaamse wetgeving) om ook op eigen terrein alle voorzieningen voor regen- en afvalwater van elkaar te scheiden.

Dit heet afkoppelen.

Je staat er niet alleen voor

Alle eigenaars zullen gecontacteerd worden door een afkoppelingsdeskundige aangesteld door de stad Kortrijk (studiebureau Védébé).

Deze afkoppelingsdeskundige zal (kosteloos) samen met u de uit te voeren werken, eventuele subsidies (tot maximum €1.000) en uitvoeringsmogelijkheden bekijken. De afkoppelingsdeskundige maakt hiervoor een afkoppelingsdossier op.

In dit afkoppelingsdossier staat dan welke werken u al dan niet moet uitvoeren.

FASE 1

Alle eigenaars binnen fase 1 (en het Straatje en deel Roodhuisweg) zullen binnenkort (mei – juni 2023) gecontacteerd worden door een afkoppelingsdeskundige om een afspraak voor een plaatsbezoek vast te leggen.

De andere eigenaars worden in een latere fase gecontacteerd door de afkoppelingsdeskundige.

Verloop van de afkoppelingswerken.

Als je werken dient uit te voeren, moeten deze afgerond te zijn tegen ten laatste 1 jaar na oplevering van de werken op openbaar domein.
Nadat je de werken op privaat domein hebt uitgevoerd dienen deze ook gekeurd te worden. De stad Kortrijk voorziet hiervoor eveneens (kosteloos) een deskundige.

Stappenplan voor de private eigenaar:

  • Uitvoeren werken op privaat terrein (volgens de richtlijnen van het afkoppelingsdossier)
  • Aanvraag keuring via de website van de stad Kortrijk (https://www.kortrijk.be/afkoppelen)
  • Bij een positief keuringsattest wordt automatisch de subsidie overgemaakt aan de aanvrager (de eerste keuring is ten laste van de stad Kortrijk)
  • Bij een negatief keuringsattest (niet correct afgekoppeld) dient de eigenaar de nodige aanpassingen te doen en zelf te kijken voor een herkeuring  (de herkeuring is ten laste van de eigenaar)

Meer info op www.kortrijk.be/afkoppelen