Bedrijfsafval

Verplicht sorteren

Als bedrijf ben je verplicht om je afval te sorteren. Net als thuis moet je dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in je bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval.

Wist je dat....
Bij het bedrijfsrestafval enkel afval mag dat niet behoort tot de 24 stromen die selectief moeten ingezameld worden. PMD, verpakkingen, papier en karton, metalen ,glas, textiel,  matrassen, groenafval ….mogen dus niet in de container voor bedrijfsrestafval of in de bedrijfs(restaf)valzakken. Bekijk
hier de volledige lijst van de selectief in te zamelen stromen.

Wist je dat ...
Verpakkingen en folies horen bij het PMD. Verpakkingen groter dan 8 L of verpakkingen die vervuild zijn of met productresten worden geweigerd en moeten dan wel bij het bedrijfsafval.

Wist je dat ...
Ook keuken- en etensresten moeten sinds januari 2021 apart ingezameld worden wanneer je minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert (ongeacht interne/externe catering) én u onder één van de
verplichte sectoren valt.
Deze sectorale uitzonderingen lopen nog tot 31/12/23. Want vanaf 01/01/2024 moeten bedrijven, ongeacht de sector,  ‘keukenafval en etensresten’ en ‘levensmiddelenafval’ selectief laten inzamelen.

Alle sorteerregels en veelgestelde vragen (Ovam)

Folder-Afval sorteren als bedrijf

Ophaling

Wie haalt bedrijfsafval op

Voor de ophaling van bedrijfsafval kan je terecht bij de stad Kortrijk of bij een private inzamelaar.

De stad Kortrijk

De stad Kortrijk is een inzamelaar. Maar de stad staat enkel in voor de ophaling van bedrijfsrestafval en papier&karton bij de aangesloten klanten. Voor ophaling van PMD buiten de reguliere ronde door IMOG of voor de ophaling van ander bedrijfsafval zoals bijvoorbeeld keuken- en etensresten kan u terecht bij een private inzamelaar.

Voor meer informatie of voor de aansluiting op de ophaalronde van de stad voor bedrijfsafval kan u terecht bij  Team net en Groen.

Retributiereglement Bedrijfsafval (zie algemeen retributierglement hoofstuk 3)

Een private inzamelaar

Als bedrijf kan ook u een beroep op een private inzamelaar van afval. Die moet geregistreerd zijn bij de OVAM. Op Toepassing: Register IHM - OVAM vindt u alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen. Bij deze inzamelaars kan je dus ook terecht voor de ophaling van de nieuwe fracties.

Hoe wordt bedrijfsrestafval opgehaald?

In bedrijfsrestafvalzakken voor aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsrestafval

Het aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsrestafval kan opgehaald worden in bedrijfsrestafvalzakken die enkel door de klanten van een erkende ophaler kunnen aangekocht en gebruikt worden.

Ook de stad Kortrijk is een ophaler. Handelaars die aangesloten zijn bij de ophaalronde van de stad Kortrijk én geen of onvoldoende plaats hebben om gebruik te maken van een afvalbak/container kunnen gebruik maken van de bedrijfsrestafvalzakken van de stad Kortrijk.

Doe hier je aanvraag voor bedrijfrestafvalzakken

In een afvalbak/container voor niet aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsrestafval

Betreft het geen aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsrestafval, dan dient de ophaling te gebeuren via een (betalende) ophaalronde van een erkende ophaler. Het bedrijfsrestafval moet dan worden aangeboden in een afvalbak/container. 

OPGEPAST !
Enkel transparante zakken in de afvalbak/container

Er is sinds 1 januari 2023 een wijziging in de manier van ophalen van bedrijfsafval. Dit komt door de wijziging in de wet “VLAREM 8” onderdeel selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf. 

Wie bedrijfsafval aanbiedt in zakken in een container, moet  transparante zakken gebruiken. Zo kan de inzamelaar snel en gemakkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten.
Deze afvalzakken hoeven niet volledig “klaar” te zijn, ze mogen ook “mistig” zijn.
 Wel dienen ze 80% recyclaat te bevatten. U kan dergelijke zakken kopen bij handelszaken die schoonmaakmiddelen verkopen. Uiteraard mag u uw bedrijfsafval ook gewoon los in afvalbak/container deponeren.

Zelf naar het recyclagepark

Met afval afkomstig van bedrijven en zelfstandigen kan je enkel terecht op het Imog-park Harelbeke. Ook als je afval aanvoert met bestelwagen of lichte vracht, kan je daar terecht. Je dient hiervoor wel een badge aan te vragen.

Alles over afval