Kortrijk krijgt label 'Baanbrekende Werkgever'

Logo BaanBrekende werkgever

Na een leerrijk traject vorig jaar, ondertekende Kortrijk ook dit jaar het charter ‘Baanbrekende werkgever’.

Door in te tekenen op het charter benadrukt Kortrijk, samen met 70 andere organisaties, het engagement om te (blijven) bouwen aan een organisatie waarbij de medewerker centraal staat binnen het beleid rond hybride werken en duurzame mobiliteit.

Wat maakt ons een Baanbrekende Werkgever?

Kortrijk wil de Beste Stad van Vlaanderen zijn. Als organisatie kiezen wij voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. We zijn een stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg- en-doe-mentaliteit.

Om die visie waar te kunnen maken vragen we heel wat wendbaarheid van onze medewerkers. Onze stad als organisatie en werkgever werd helemaal hertekend. We blijven onszelf continu in vraag stellen en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Er werd een traject opgezet waarbij we samen met de medewerkers onze waarden bepaalden die onze cultuur vorm geven. Medewerkers en organisatie bouwen nu samen verder op die waarden: Divers, Ondernemend, Open en Samen.

Kortrijk heeft straffe klimaatplannen voor haar inwoners, maar toont ook zelf het goede voorbeeld in een Bedrijfsmobiliteitsplan: het eigen wagenpark werd vergroend, medewerkers maken gebruik van elektrische (cargo)fietsen voor dienstverplaatsingen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor woon-werkverkeer wordt zeer sterk gepromoot, we kiezen voor plaats- en tijdonafhankelijk werken…

Ook op vlak van welzijn heeft Kortrijk duidelijke ambities. Via ons welzijnsbeleid leggen we de focus op werkbaar werk waarin we pleiten voor veerkrachtige medewerkers. We werken via een samenhangende en structurele aanpak aan duurzame acties die medewerkers aanzetten tot een gezondere en gelukkigere levensstijl met een goede balans tussen werk en privé.

Ook als werkgever legt Kortrijk de lat hoog voor zichzelf. Vanuit de 3 V’s - vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen - bouwen we onze organisatie verder uit in het belang van goede dienstverlening en loopbaanperspectieven. We werken aan onze interne communicatie en zetten in op sterk mens- en resultaatgericht leiderschap om onze medewerkers te laten groeien en te verbinden met elkaar en met de organisatie.