ARKO

De Aalbeekse Raad voor Kultuur en Ontspanning groepeert de verenigingen en is als verenigingsraad het aanspreekpunt voor de stad Kortrijk. ARKO is ook de uitgever van onze dorpskrant ’t Aaltje. Tweejaarlijks wordt door ARKO de Aalbeekse Verdienste uitgereikt aan een persoon of aan een organisatie die in de voorbije jaren belangrijk is geweest voor de naam en de faam van Aalbeke. Als koepel van de verenigingen van Aalbeke en de Markesteert probeert ARKO de samenwerking te bevorderen en het dorpsleven te stimuleren. Daarbij werkt ARKO nauw samen met het bestuur van het Ontmoetingscentrum.

Contact: ARKO - Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 92,  tom.anthone@live.be