Missie & Doelstellingen

Missie

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle  kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.”

Doelstellingen

1. Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht vrijetijdsaanbod

Ajko doet dit op vijf verschillende manieren:

 • Sport en Spel (activiteitenaanbod)
 • Pretmobiel
 • Instuif (organiseren van ontmoetingsruimtes en –momenten)
 • Jeugdopbouwwerk
 • Projecten

Ajko richt zich naar een divers doelpubliek: kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar, met specifieke aandacht voor:

 • Kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het ‘reguliere’ jeugdwerk”
 • Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond
 • Meisjes met een andere culturele achtergrond
 • Kinderen en jongeren die in armoede leven
 • Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand
 • Nieuwkomers

Ajko houdt haar werking op volgende momenten:

 • Dagelijks aanbod
 • Vakantiewerkingen

2. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

 • Naar de doelgroep zelf
 • Naar het middenveld
 • Naar verschillende overheden

Interesse in de AjKo-nieuwsbrief? Schrijf je in via onderstaande link!

Nieuwsbrief