Flankerend Onderwijs Kortrijk

Flankerend Onderwijs Kortrijk

Flankerend Onderwijs Kortrijk

Bekijk op Google Maps

Het Flankerend Onderwijs in Kortrijk wil kinderen en jongeren de kans geven om een optimaal groeitraject te lopen binnen onderwijs.

Om dit te bereiken zet de stad in op 

  • Verbinden van ouders, kinderen, jongeren, professionelen en partners,
  • Ondersteunen van kinderen, ouders, professionelen en  partners,
  • Inspireren als spil in het brede netwerk van onderwijspartners.

Het team volgt de volgende principes:

 

  • aandacht voor de kwetsbaren,

  • werken van onderuit/samen met scholen en partners,
  • neutraal,
  • wat voor de één kan moet ook voor de ander gebeuren