Beeldende en Audiovisuele Cultuur (BAC)

Kunstwerken worden als het ware leesbaar gemaakt; zij kunnen in het (inter)nationale cultuurpatroon een vaste plaats betekenen of ze zijn van belang geweest voor onze esthetische 'gewijzigde' opvattingen. In die zin wordt het analyseren van kunst aanleiding tot het ontwikkelen van een levendige belangstelling voor het algemeen kunstgebeuren en voor de artistieke actualiteit. Een artistieke attitude wordt aangekweekt, waardoor observatie en analytisch vermogen tegenover het persoonlijk gepresenteerde werk groter wordt.

Oog op Kunst (schooljaar 2020 – 2021)

De jaren ’60 waren prachtig, maar wat laat het decennium nadien zien?

In onze zoektocht om de hedendaagse kunst beter te begrijpen, pakken we dit jaar de jaren 70 aan. Het blijft boeiend, want heel wat vernieuwende ideeën uit de jaren ’60 blijken pas ten volle tot ontwikkeling te komen in de jaren nadien. We verkennen dan ook op een interactieve manier deze evolutie tussen enerzijds conceptuele en anderzijds heel fysieke kunst, tussen Concept art en Body art, tussen Land art en Arte Povera, tussen Hyperrealisme en Fundamentele schilderkunst.

De wortels van deze vernieuwende tendensen in de kunst worden opgezocht en belicht. Samen ontdekken we het werk van boeiende protagonisten zoals o.a. Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Richard Serra, Hans Haacke , Daniel Buren, Jan Dibbets, Barry Flanagan, Eva Hesse, Marina Abramovitch, Herman Nitsch, Arnulf Rainer, Gilbert&George, Walter de Maria, Mario Merz, Chuck Close.

Het beeldend spectrum is evenwel nog ruimer. De evolutie in de architectuur tussen modernisme en postmodernisme komt aan bod, evenals een zijsprong naar de film.

Een rijk gevarieerd palet! Iets voor jou? Voorkennis is zeker niet vereist, een warm hart voor kunst wel.

Geïnteresseerd?

Beeldende en Audiovisuele Cultuur (BAC)