Projectatelier voor personen met een beperking - 4de graad

Voor personen met een beperking mits voorlegging van het VAPH-attest.

We hebben in dit atelier de doelstelling om volwassen personen met verstandelijke en/of fysieke beperkingen de mogelijkheid te bieden een opleiding beeldatelier te volgen waardoor zij zich via de beeldtaal kunnen uiten, en de kans krijgen zich artistiek te ontplooien.

Door de individuele begeleiding krijgt elke leerling overeenkomstig zijn ontwikkeling en belevingsmogelijkheden, ruime kansen op een eigen tempo zich creatief te ontplooien en uit te drukken vanuit een eigen interpretatie van de werkelijkheid. We moedigen hun specifieke beeldtaal aan.

Dit atelier richt zich tot personen met een beperking, die nood hebben aan een specifieke begeleiding en zorg. Omdat we de klasgroep klein houden is het mogelijk om een persoonlijke begeleiding te krijgen tijdens het verwerken van de opdracht en techniek.

De studenten volgen een aangepast individueel traject, men krijgt de kans zich artistiek te ontplooien, op maat van hen.

We werken meestal klassikaal met een bepaald jaarthema, waar verschillende opdrachten rond opgebouwd zijn.

In ons atelier komen diverse technieken aan bod, er wordt getekend, geschilderd, gedrukt, en geboetseerd met klei. We experimenteren met allerhande materialen, zoals houtskool, ecoline, aquarelle, acrylverf, klei, glazuren, plaaster, enzovoort.

Dit atelier kan je 5 jaar volgen.