Nieuws | Algemeen | Minder Hinder | Communicatie | FAQ

Volg hier het infomoment op 27 mei om 19u

Update - 3 mei 2021:

Zaterdag 8 mei wordt de weg in fase 1B en 1C opengesteld. Dit is het deel van de N43 tussen de Keizerstraat en de Willem Putmanstraat. De week van Hemelvaart wordt er één week bouwverlof genomen. Op maandag 17  mei starten de riolerings- en wegeniswerken in fase 1A (tussen de Willem Putmanstraat en het Busschaertstraat) en deze fase duurt tot september '21.

Start Fase 1A
Fase1A-update

Omleidingen
Hierbij worden de (gekende) omleidingen van fase 1A opnieuw ingevoerd. Voor de bewoners of bezoekers van Rootland en de wijk vanaf de Willem Putmanstraat zal er richting Kortrijk ontsluiting zijn. U zal over de nieuw aangelegde weg of fietspad rijden. Gelieve er rekening mee te houden dat er nog geen definitieve verkeersborden zullen staan en dat u eigenlijk nog door de werfzone gaat. Let dus goed op de werfsignalisatie.

Zwaar en groot verkeer
  • via E17
Gemotoriseerd verkeer
  • van Aalbeke (A) naar Kortrijk (B): Via Lauwsestraat - Aalbeeksesteenweg - Dronckaertstraat - Rekkemsestraat - Baliestraat - Dumolinlaan -Engelse Wandeling
  • van Kortrijk (B) naar Aalbeke (A): Via N43 - Smokkelpotstraat - Lampestraat (éénrichtingsverkeer) - Bergstraat

Omwille van de doorstroming van het lokaal verkeer en de lijnbus wordt het tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Lampestraat voor de duur van deze omlegging behouden en ook in een deel van de Marksestraat (tussen Aalbeeksestraat en Binnenstraat) wordt opnieuw tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Tevens behouden we, bij wijze van proef, het eenrichtingsverkeer in het smalste (zuidelijk) deel van St. Anna. De rest van St. Anna, de Bosstraat en de Binnenstraat worden opnieuw dubbelrichting.

 

N43 Omleiding fietsers fase 1A
Fietsers
  • Via Busschaertstraat - Lampestraat - Smokkelpotstraat (in beide richtingen)

 

Bushaltes N43 (Don Boscolaan)

Lijnbus 83

Vanaf zaterdag 8 mei 2021 zal lijnbus 83 van De Lijn volgende routes volgen:

  • Richting Aalbeke: N43 - Smokkelpotstraat - Lampestraat - Bergstraat - N43
  • Richting Kortrijk: N43 - Bergstraat - Aalbeeksestraat - Marksestraat - Smokkelpotstraat - N43

De haltes langs de N43 worden vanaf dan in gebruik genomen (zie afbeelding). De tijdelijke haltes in de Bosstraat en Sint-Anna zullen niet meer bediend worden.