Woonzorgcampus Bellegem

In mei 2016 ging het OCMW van start met de werken voor de nieuwe woonzorgcampus aan de Bellegemkerkdreef in Bellegem. De campus zal plaats bieden aan 96 wooneenheden in het woonzorgcentrum De Zon en 24 sociale flats die door de specifieke inrichting geschikt zijn voor levenslang wonen en voor mensen met een beperking. Er komt ook een wijkcentrum op de site.

Het centrale hart van de site is het Zomerplein. Dit verkeersvrij middenplein met een wandelweg, speelplein, petanque… sluit aan op het wijkcentrum en het terras van de cafetaria van het woonzorgcentrum. Het Zomerplein is een plek van en voor alle Bellegemnaren en bezoekers.

Er wordt openbare parkeergelegenheid voorzien van 50 extra parkeerplaatsen. Dit zal de parkeerdruk in de omgeving helpen verlichten. Er komt ook een ondergrondse parking voor personeel en leveringen.

De voltooiing van de bouwwerken is voorzien voor mei 2019. Vanaf het najaar 2019 zal de site in gebruik genomen worden.

We informeren de omwonenden op regelmatige basis aan de hand van een nieuwsbrief. Ook tijdens bewonersvergaderingen, samen met de bouwheer en aannemer, luisteren we naar de opmerkingen van de omwonenden en spelen kort op de bal om de hinder te beperken. Zij kunnen ook te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de werfleider of de bouwheer.

Vragen over de werf of de werken? Bel 1777.