Woonzorgcampus Bellegem

De campus omvat het woonzorgcentrum De Zon met 96 wooneenheden, 24 sociale flats die door de specifieke inrichting geschikt zijn voor levenslang wonen voor mensen met een beperking en een wijkcentrum.

Het centrale hart van de site is het Zomerplein. Dit verkeersvrij middenplein met een wandelweg, speelplein, petanque… sluit aan op het wijkcentrum en het terras van de cafetaria van het woonzorgcentrum. Het Zomerplein is een plek van en voor alle Bellegemnaren en bezoekers.

Een openbare parkeergelegenheid met 50 extra parkeerplaatsen zal de parkeerdruk in de omgeving helpen verlichten. Er is ook een ondergrondse parking voor personeel en leveringen.

Vanaf 18 juni 2019 wordt de site gefaseerd in gebruik genomen.

 

WZC De Zon Bellegem Zomerplein