Sociale huur

Veel mensen hebben nog altijd moeite om een geschikte woning of opvang met aangepaste begeleiding te vinden tegen een betaalbare prijs. Zorg Kortrijk probeert hieraan tegemoet te komen met een aanbod van sociale huurwoningen. Die zijn bedoeld voor senioren en medioren (40-plussers) met een specifieke zorg- of ondersteuningsvraag. Dit zijn o.a. personen met een handicap, mensen met een psychiatrisch verleden of met een onthaaltehuisverleden.

Deze woningen worden voorbehouden aan mensen met een laag inkomen die geen eigendom hebben. De huurprijs wordt berekend volgens het inkomen.

Inschrijven op een wachtlijst? Gebruik dan dit formulier.

Inschrijvingsdocument 2023