Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners.
De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op.

Woningonderzoek

Bij een woningonderzoek wordt ter plaatse nagekeken of de woning voldoet aan de eisen van stabiliteit, bouwfysica en veiligheid.

Conformiteitattest

Als de woning/kamer conform is aan de geldende normen, legt de stad dit vast in deze officiële verklaring.

Uitbatingvergunning kamerwoning

Deze vergunning is vereist voor het uitbaten van een kamerwoning.

Leegstand, verwaarlozing en onbewoonbaarheid

Leegstand of verkrotting tast de onmiddellijke omgeving aan, de stad Kortrijk wil hier iets aan doen.