Bouwkundig erfgoed en monumenten

erfgoed 3.jpg 

Hoe weet ik of mijn gebouw opgenomen is op de inventaris van het bouwkundig erfgoed ?

Via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je nagaan of een gebouw opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed. Met een bezoekje aan de blauwe balie 'Bouwen' in het stadhuis kan je ook veel leren.

In de inventaris bouwkundig erfgoed onderscheiden we twee categorieën:

  • waardevol: deze gebouwen verdienen een bijzondere aandacht maar er zijn geen wettelijke verplichtingen of voordelen aan verbonden.
  • beschermd: de monumenten aangeduid met een sterretje zijn wettelijk beschermd zodat de eigenaars bij wet verplicht zijn deze gebouwen te respecteren en te onderhouden en daarvoor van premies kunnen genieten.

 

Wat te doen bij een verbouwing of aanpassing ? 

Bezit je een woning of pand die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat of gekend is als monument, en je wil verbouwen, dan informeer je best vooraf wat er wel en niet kan.

De stad Kortrijk streeft naar integratie van ons bouwkundig erfgoed in het hedendaags wonen, dat zo een toekomst geeft aan ons bouwkundig verleden.
Bij verbouwingen of aanpassingen kan je advies krijgen van het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend erfgoed.

Voor sites die op de inventaris staan maar niet beschermd zijn, dien je een aanvraag in bij de dienst bouwen en wonen.

Voor sites die beschermd zijn is het akkoord van de Vlaamse overheid nodig.  
Het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Ze adviseert over stedenbouwkundige vergunningen en verleent toelatingen voor werken aan beschermde onroerende goederen.
De Vlaamse overheid geeft voor werkzaamheden aan beschermde monumenten een financiële tegemoetkoming in de vorm van premies voor onderhoud en restauratie. Ook fiscale aftrek is mogelijk.