Fakkeltocht voor mensenrechten

08 december 2018

Zeventig jaar na de ondertekening van de Universele Rechten van de Mens blijkt dat de mensenrechten niet overal in de wereld gerespecteerd en nageleefd worden. Op zaterdag 8 december trekt de Fakkeltocht 'Mensenrechten verdedig je met vuur’ door Kortrijk. Om 20 uur vertrekt de tocht aan het Vrijzinnig
Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a. Eindbestemming is het ecologisch stadspark op Kortrijk Weide. Rond de
vuurplaats genieten de deelnemers van een warme hap, drankjes en de apero ’t Fakkeltje.

Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen, en Bernard Decock, voorzitter begeleidingsgroep
huisvandeMens Kortrijk, brengen een vredesboodschap.

Deelname is gratis. Je kan voor € 5 een fakkel kopen. De opbrengst gaat naar Amnesty International.

Inschrijvingen via info@vcmozaiek.be of 056 37 16 15