Wijkteam Centrum

Wijkteam Centrum 

  • Wijkcentrum De Zonnewijzer blijft gesloten in juli en augustus: ook in die maanden doet het wijkcentrum dienst als triagecentrum. 

  • Telefonisch kan je wel contact opnemen voor info of om taxibonnen te kopen. Dat kan elke werkdag van 9 tot 16 uur op 056 24 42 00. 

  • Dienstverlening: er is opnieuw pedicure mogelijk, maar enkel na afspraak. 

Wijkteam Centrum is er voor jou! In Wijkcentrum De Zonnewijzer, Wijkcentrum V-Tex en Wijkcentrum Venning, komen mensen uit deze verschillende wijken samen. Verenigingen, comités en buurtbewoners krijgen hier hun plaats, samen met de professionals én de vele vrijwilligers.

Ons doel is het samenleven in de buurt zo aangenaam en makkelijk mogelijk maken. Kwetsbare mensen geven we extra ondersteuning en aandacht. We kijken en luisteren naar wat er leeft in de buurt. We maken hierbij volop gebruik van de sterktes die in de wijken aanwezig zijn. Je kan bij ons terecht voor dienstverlening, buurtacties, vrijwilligerswerk, groots activiteitenaanbod en ontmoeting.

Bij wie kan je terecht bij Wijkteam Centrum?

Kelly Nuyttens , Centrumleider.
Hilde Kindt, Woonzorgverlener.
Stefanie Deweer, Ergotherapeut.
Valerie Deprey (V-Tex/St-Jan), Dennis Hofman (Veemarkt) en Matthias Vandestraete (De Venning), Buurtwerkers.
Nancy Seys, Fabrice Pattyn en Nady Taliman, Algemeen onthaal / info.