vzw Sportplus

De juridische beheersvorm van Sportplus is een stedelijke vzw. Om vlot en flexibel te kunnen inspelen op de wisselende trends in de bewegingssector, gekoppeld aan de maatschappelijke evoluties, opteerde de stad Kortrijk om deze vzw op te richten. Het ganse sportpromotionele luik van de sportdienst wordt aangestuurd binnen deze vzw- beheersvorm.

De belangrijkste structurele activiteiten die op touw gezet worden zijn de wekelijkse recreatieve sportactiviteiten en cursussen voor volwassenen en 55-plussers, kidssport, vakantiekampen, sportklassen, occasionele aanvragen en evenementen. In de sportpublicaties vind je hieromtrent alle info. 

De missie van vzw Sportplus luidt: 'door een permanent streven naar vernieuwing en en verruiming van het sportaanbod een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot actieve sportparticipatie in de meest kwaliteitsvolle omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie.'

De doelstellingen van vzw Sportplus zijn:

a. Het organiseren van sport-en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau.

    - Aanpassen en/of verfijnen van het aanbod op maat van diverse doelgroepen.

    - Inspelen op de nieuwe tendensen.

    - Waarborgen van een geografische spreiding.

    - Hanteren van een democratische drempelverlagende tarifering.

    - Meewerken aan het stadsproject 'vrijetijdspas'.

b. Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking.

    - Organiseren van behoeften- en tevredenheidsonderzoeken.

    - Stimuleren van de sportpluslesgevers tot het volgen van vorming/opleiding.

    - Onderhouden van een efficiënte en vlotte klachtenbehandeling.

c. Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl.

d. Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie.

    - Diep en breed.

    - Transversaal.

    - Gebruik maken van nieuwe digitale communicatietools.

e. Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

    - Organiseren/faciliteren van initiatieven in functie van een sterkere toeleiding naar sportverenigingen.

    - Stimuleren van samenwerkingsverbanden met clubs/private sector.