Sportaanbod

Binnen het steeds vernieuwend programma-aanbod wil Sportplus inspelen op de steeds evoluerende sportmarkt.

Met de organisatie van sportkampen bieden we kinderen tijdens de schoolvakanties, een waardevolle sportieve vrijetijdsbesteding aan.  

Voor de volwassenen is vooral het cursusaanbod aantrekkelijk om op een vrijblijvende wijze te sporten op het ogenblik en de plaats waar men wenst.

Helemaal uniek is de sportkaart aan democratisch tarief waarmee men een eigen sportpakket binnen het aanbod van permanente sportactiviteiten kan samenstellen. 

Verder zijn er tijdens het schooljaar nog de sportklassen voor de derde graad van het basisonderwijs.

 

 

Zie ook