Medihulp

Reepkaai 4
8500 Kortrijk
Belgiƫ

Medihulp

Medihulp Zuid West-Vlaanderen is een vereniging uit de gezondheidssector die zich vrijwillig engageert om kleinschalige medische projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Alle disciplines zijn er vertegenwoordigd: geneesheren, tandartsen, apothekers, laboranten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten enz... Ook directieleden, pastoraal werkers, onderhouds- en administratief personeel uit de ziekenhuizen en rusthuizen, maken deel uit van de raad van bestuur. Door het organiseren van activiteiten worden fondsen verzameld die aangewend worden om projecten te steunen.