We willen alle Kortrijkse kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden, ook binnen de vrije tijd.

Wat?

Stad Kortrijk wil het jeugdwerk zo toegankelijk en divers mogelijk maken. Via het project 'Verbindingsambassadeur' -een gezamenlijk initiatief van de ministers van samenleven en jeugd- riep Vlaanderen in 2020 lokalen besturen op om hierop in te zetten. De stad diende een project in en ontvangt hiervoor projectmiddelen gedurende twee jaar.

Kortrijk kiest bewust voor een structurele netwerkaanpak waarbij we een traject afleggen met allerhande lokale vrijetijdspartners (jeugdwerk, sport, cultuur,...). We vertrekken daarbij vanuit drempels die jonge inwoners zelf aangeven. Een lerend netwerk brengt (onzichtbare) drempels en ongeschreven codes  in kaart en probeert die samen op te lossen. De inzichten en inspanningen uit deze proeftuinen moeten op termijn allerhande vrijetijdsinitiatieven inspireren om een meer divers publiek aan te spreken.

Doel

Stad Kortrijk bouwt met lokale partners een netwerk uit waarin organisaties elkaar ondersteunen en versterken. Dit netwerk: 

  • Maakt drempels zichtbaar en probeert die samen weg te werken, gevoed door de stem van jonge inwoners.
  • Stimuleert dat het bestaande aanbod -dat erg gevarieerd is- alle jonge inwoners aanspreekt en iedereen er, ongeacht context en achtergrond, zijn plek in kan vinden.
  • Investeert in meer open en toegankelijke vrijetijdsinitiatieven die een divers publiek aanspreken en waar iedereen zich thuis kan voelen.

Proces

proces verbindingsambassadeur
2021: netwerkfase en tussentijdse analyse. 2022: trajecten

TUSSENTIJDSE ANALYSE

Wanneer?

Het project start vanaf 1 maart 2021 en loopt tot 28 februari 2023.

Budget

Totaal budget: € 139.000

Subsidies Vlaamse Overheid: € 74.900

Partners

Projectleider 

Stad Kortrijk 

Partners

AjKo, Bolwerk, De Stroate, De Stroom, Groep Intro, Quindo

Contactinfo

Projectmedewerker

 Jasper.Balcaen@kortrijk.be | +32 489 75 41 31

Projectleider

 Bert.Nauwynck@kortrijk.be

Subsidie-adviseur

 Purdey.Vanheghe@kortrijk.be 

Met de steun van de Vlaamse Overheid

Logo Vlaanderen verbeelding werkt.